Rovex Inzenjering
termometar cena

Termometar za frižider ETI


Termometar za frižider koji ispunjava HACCP standard - posebno prikazivanje temperature ambijenta i unutar komore - idealan za restorane, pekare, mesare, apoteke, bolnice itd. - vodootporna eksterna sonda - SUPER CENA

Termometar za frizider

Merenje temperature u frižiderima, rashladnim vitrinama pomoću digitalnog termometra

Termometar za frižider ETI poseduje interni i eksterni senzor što znači da možete izvršiti merenje temperature u frižideru, rashladnim vitrina i sličnim uređajima, kao i merenje temperature ambijenta.

Eksterna sonda jevodootporna i  dužine jedan metari koristi se za merenje temperature unutar rashladnog uređaja dok se interni sezor nalazi na samom uređaju i služi za merenje sobne temperature.

Termometar je etaloniran u akreditovanoj laboratoriji i poseduje sertifikat tako da ispunjava HACCP standard. Temperaturu meri u opsegu od -49.9 do 69,9 °C što termometru omogućava da ga koristiti u mnogim oblastima, kao što su restorani, kafići, pekare, mesare, laboratorije, apoteke, bolnice, marketi i prodavnice i naravno i za kućnu upotrebu.

U bolnicama, apotekama, laboratorijama, se mogu koristiti za merenje temperature prostorija  i istovremeno merenje temperature komora za smeštaj i čuvanje lekova i medicinskih sredstava, kao i farmaceutskih sirovina. Lekovi, medicinska sredstva i sirovine su uglavnom deklarisani da se čuvaju pod određenim uslovima bilo od strane proizvođača ili zakona.

Termometar za frižidere možete koristiti i u druge svrhetačnije gde god je potrebno merenje unutrašnje i spoljašnje temperature odnosno potvrde tačnosti izmerenih temperatura.

Termometar ne sme direktno da se postavi u frižider, zamrzivač ili rashladnu vitrinu. Da bi merili temperaturu unutar pomenudih uređaja potrebno je da postavite sondu u frižider ili zamrzivač. Uz svaki termometar standarno se isporučuje samolepljivi držač sonde.

U roku od svega nekoliko minuta termometar će se stabilizovati i vršiti merenje temperature.

Kada je velikom LCD dispelju prikazano “FRIDGE” to znali da je prikazana unutrašnja temperatura sa sonde. Pritiskom dugmeta “PROBE” prebacujete sa temperature frižidera na sobnu tj. ambijentalnu temperaturu gde se nalazi sam termometar i da tada “ROOM” biti prikazano na displeju.

Korisne funkcije termometra za frižidere

Termometar za frižidere poseduje mnogobrojne funkcije poput minimalne i maksimalne temperature u merenom vremenoskom periodu, kao i zvučni alarm.

Termometar za fizidere

C/°F funkcija : Pritisnite crveno dugme sa zadnje strane uređaja da bi ste odabrali željenu mernu jedinicu za očitavanje temperature.

MAX/MIN funkcija - Pritisnite dugme MAX/ MIN da bi ste prikazali maksimalnu vrednost očitavanja(MAX simbol prikazan),pritisnite dugme MAX/MIN da bi ste prikazali minimalne vrednosti očitavanja(MIN simbol prikazan).Pritisnite MAX/MIN dugme ponovo za povratak na standardna očitavanja.Držite MAX/MIN dugme tri sekunde da se resetuje minimalna i maksimalna zabeležena tem-peratura. Imajte na umu: MAX/ MIN očitavanja se ne pamte ukoliko se baterija promeni.

ZAMENA BATERIJE - Bateriju je potrebno zameniti kada displej pobledi. Zamenite ba-teriju sa 3V CR2032 dugmastom baterijom. Baterija se nalazi ispod poklopca za bateriju sa zadnje strane uređaja.

 

PODEŠAVANJE ALARMA - FRIŽIDER/ ZAMRZIVAČ SAMO - Da podesite zvučni alarm, pritisnite i držite ALARM SET dugme, gornja granica alarma će trepereti na displeju. Da bi ste postavili gornu granicu alarma prit-isnite ili držite crveno dugme sa zadnje strane uređaja da podesite temperaturu.Da podesite donju granicu alarma pritisnite crveno dugme opet i pritisnite crveno dugme za podešavanje temperature.Pritisnite dugme ALARM SET da potvrdite operaciju. Da uključite alarm pritis-nite dugme ALARM SET i AL će biti prikazano na displeju. Zvučni alarm će se samo oglasiti kada se temperatura premaši na 5 sekundi, a posle toga na svakih 55 sekundi,AL će takođe treptati na displeju. Imajte na umu: Ovaj alarm radi samo kada je sonda u frižideru ili zamrzivaču.


Tehnički podaci Termometar za frižider ETI
Način merenja interna sonda / vodootporna externa sonda (dužine 1m)
Temperaturni opseg -49,9°C do +69,9 °C
Tačnost ± 1°C
Rezolucija 0,1 °C
Funkcije Minimalna i maksimalna vrednost, alarm funkcija, izbor prikaza temperature (°C/F), veliki LCD dispej
Kućište ABS plastika
Trajanje baterije 3000 časova
Napajanje 3V CR2032 litijum baterija
Dimenzije 16 x 50 x 82mm
Težina 50g
Isporuka Merni uređaj, baterija i uputstvo za korišćenje na srpskom

reference ubodni termometar

REFERENCE

Velike korporacije i firme:
„IDEA“, „HUSKY CORPORATION“, „ALLTECH SERBIA“, „DEWACO“, „AGROŽIV“, „MATIJEVIĆ“ , „SIMPO Vranje“, „MERNOKOR“, , „PTP-DIS Marketi“, „GRAND CASINO BEOGRAD“, „DP-ZALIV“, „LF INDUSTRY“, „ZLATIBORAC“, „BIFTEK“, WINDMILL, „NIŠPRODUKT“, „DON CAFFE“, „TRANSCOLD“, „FORTUNA MARKET“, GREY WORLDWIDE, FIMAS, PRIMORJE, PIK JUŽNI BANAT, EČKA AD, PANASONIC SERBIA, FABRIKA FKL TEMERIN, PAJIĆ COMPANY GROUP, FABRIKA GOŠA, „LEPENSKI VIR“, „GRAND PROM“, VUMIL- INŽENJERING, „KIM-TEC“

Javne ustanove i preduzeća:
„Institut za puteve“, KAZNENO POPRAVNI ZAVOD Sremska  Mitrovica, Zavod za javno zdravlje Kruševac, „ĐERDAP“ OMLADINSKI KAMP, Tehnološki fakutet NIŠ, JKP ''PUTEVI'', Institut za javno zdravlje -Niš, JP „RELAX“ Poslovno rekreativni centar, Rudarsko-geološki fakultet BEOGRAD, ZAVOD ZA ZAVARIVANJE, „INSTITUT IMS“ A.D., JKP „VODOVOD“ Čačak, „DIPOS“, ŽELEZNICE SRBIJE,

Domovi učenika, škole, predškolske ustanove, bolnice, laboratorije:
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Banja Koviljača“, Dom učenika srednjih škola LESKOVAC, Dom učenika srednjih škola JELICA MILOVANOVIĆ, Dom učenika srenjih škola UŽICE, Poljoprivredna škola sa domom učenika LJUBO MIĆIĆ, „LANE“ ustanova za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, Srednjoškolski dom NOVI SAD, Ustanova studentski centar BOR, Tehnička škola sa domom učenika NIKOLA TESLA, Dom učenika srednjih škola ĆUPRIJA, Tehnička škola sa domom učenika APATIN, Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, Gerantološki centar SOMBOR, Dom zdravlja PROKUPLJE

Restorani i hoteli:
Hotel "HOLIDAY INN", Hotel ZIRA, Hoten IN HOTEL, Hotel BREG, „FOODY RESTORANI“, Restoran ZORBA, Restoran „STARI GRAD“, Hotel EURO GARNI, Hotel MONA Zlatibor, Hotel BOTIKA, SUR SANTA LUCIJA

Veliki broj manjih ugostiteljskih objekata, restorana, mesara, pekara, proizvođača hrane i mesa, mlekara, apoteka, farmacija: BEODELIKATES, INDUSTRIJA MESA GICONI, SREM FOOD, POLJO MIX, FRAMACO KOLIN EPIK, AGROSIT SEMENARSTVO, PRO TENT, GORICIA CO, KRSTACO INCORPORATED, MAKOVICA AD, MLEKARA MIHAJLOVIĆ, PEKARA PONS, Mlekara MIHAJLOVIĆ, MED HONEY, „KUĆA HRANE LAZAREVIĆ“ itd.

Ogroman broj maloprodajnih objekata (prodavnice, marketi, pekare, mlekare) tip SZT, STR, SZPR, SZTR i slično.


Kontakt podrska Zahtev za ponudu Internet prodavnica maloprodaja mernih uredjaja Rovex Facebook Fan Page