Rovex Inzenjering
Norveski radijatori na rate - Odlozeno placanje na 6 rata
Norveski radijatori iskustvo


NORVEŠKI RADIJATORI - GARANCIJA

Garantni rok, uslovi i servis

GARANCIJA 5 GODINA

Garancija norveskih radijatoraGarantni rok za proizvod je 5 (pet) godina i počinje da teče od dana prodaje proizvoda krajnjem kupcu. Rovex Inženjering d.o.o garantuje da će proizvodi ispravno funkcionisati u skladu sa navedenim tehničkim podacima i osobinama, ako se kupac bude striktno pridžavao uputstva za rukovanje.

Rovex Inženjering u garantnom roku obezbeđuje: otklanjanje eventualnih kvarova, tehničkih nedostataka i originalne rezervne delove o našem trošku, ako je do neispravnosti proizvoda došlo prilikom upotrebe na način predviđen uputstvom za rukovanje. Takođe je bitno naglasiti da odnos odabrane snage i performansi prostora nisu predmet garancije.

Opšti uslovi garancije kao i izgled garantnog lista.

SERVIS NORVEŠKIH RADIJATORA
Servis norveskih radijatora

Tokom garantnog roka i nakon isteka istog, zadužen je servis u okviru firme Rovex Inženjering d.o.o. U većini slučajeva kvarove i popravku vršimo odmah na licu mesta bez zadržavanja u servisu ili ostavljanja u isti.

Reklamacije u garantnom roku se primaju u servisu na adresi:

SERVIS ROVEX INŽENJERING d.o.o
Đorđa Stanojevića 11a lokal 15, Belville
11070 Novi Beograd
tel. 011/785 68 44
servis@rovex.co.rs
GLAMOX i ADAX NEO poseduju sve svetske sertifikate i domaće ateste kvaliteta RSO i sigurnosti S - (više o atestima).