Rovex Inzenjering
Norveski radijatori na rate - Odlozeno placanje na 6 rata
Norveski radijatori u prostoru

GREJANJE

Norveški radijatori - spoj iskustva, termodinamike i najnovijih dostignuća elektronike

POREKLO, RAZVOJ, TRADICIJA

Orginalni norveški proizvod, radijator GLAMOX 3001 nastao je kao plod dugogodišnjeg razvoja sistema električnog grejanja firme ADAX, kao peta genaracija radijatora makismalno koristi zakone termodinamike i najnovija dostignuća elektronike.

Iza nijh je brojna familija panelnih radijatora, sa uvek novim inovacijama u polju grejanja. Norveška kompanija ADAX je odgovorila novom dobu – novom dizajnu, proizvela novu seriju radijatora nazvanih ADAX NEO koji će uskoro postati osnovni komad nameštaja u svakom prostoru.

Princip rada norveskog radijatora
GREJANJE - PRINCIP RADA -
PRIRODNA CIRKULACIJA

Osnovni princip rada Norveškog radijatora zasnovan je na principu konvekcije. Električna energija zagreva posebno konstruisan grejac vrlo velike aktivne površine i provodnosti koji direktno greje vazduh u Vašem prostoru.

Norveški radijator GLAMOX 3001 i ADAX NEO rade na principu konvekcije, nema ventilatora, hladan vazduh ulazi u radijator na donji otvor, zagreje se preko specijlno konstruisanog grejača i tako zagrejan vazduh izlazi na gornji otvor i direktno greje prostor prirodnom cirkulacijom vazduha.

Prednost ovog principa rada je što se grejanje odvija na niskim temperaturama, pa je samim tim efikasnost grejanja veća i gubitak električne enegrije manji ( iskorišćenost je približno ~98%). Ovakav princip rada obezbeđuje maksimalan komfort u grejanju jer ravnomerno raspoređuje temperaturu u prostoru.

Postavljanjem radijatora ispod prozora i prirodnom cirkulacijom sprečavamo prodor hladnog vazduha direkno u prostor, jer zagrejan vazduh struji preko hladnih zidova.


Grejac norveskog radijatora
GREJAČ - SPECIJALNE KONSTRUKCIJE
Specijalno konstruisan grejač, velike aktivne površine, napravljen kao saće radi lakšeg strujanja vazduha i legure aluminijuma zbog bolje i brže provodljivosti energije/toplote

ELEKTRONSKI TERMOSTATI - PRECIZNA REGULACIJA
Elektronski termostat

Precizna regulacija temperature je važna za udobnost i prijatan vazduh u Vašoj sobi. Norveška firma i proizvođač ADAX već više od 25 godina primenjuje osetljive elektronske termostate. Elektronski termostati osiguravaju visoku udobnost, prijatan vazduh u Vašoj prostoriji i ekonomično grejanje.

Osnovna prednost elektronskih temostata je visoka tačnost 0.1oC i regulacija sa 0,3 oC, što je 10 puta preciznije od standardnih termostata koje poseduju druga grejna tela.

GLAMOX 3001 serija norveških radijator standardno ima ugrađen ET termostat, dok se može ugraditi umesto standarnog i digitalni DT termosta koji se može programirati vremenski. ADAX NEO norveški radijator ima standarno ugrađen DT digitalni termostat (više o termostatima).