Rovex Inzenjering
EXTRA PONUDA - GOTOVI KOMPLETI - GREJNA MREZA + TERMOSTAT
elektricne grejne mreze elektricno podno grejanje elektricno podno grejanje
1 2 3

POMOĆ ARHITEKTAMA I PROJEKTANTIMA

AutoCAD crteži za podno grejanje...

projekat podno grejanje

Arhitekta koji poznaje rad u programu AutoCAD® može početi sa radom u programu AutoCAD Architecture  sa minimalnom obukom za izradu crteža, dokumentacije i planova. AutoCAD Architecture automatizuje različite procese izrade crteža, smanjuje mogućnost grešaka i povećava efikasnost. Tokom rada u programu, upoznaju se nove i naprednije mogućnosti. Lakša razmena crteža i dokumenata sa klijentima ili spoljnim saradnicima. Upotrebom integrisanih alata za renderovanje stvara se konceptualna vizuelizacija projekta koja omogućava laku komunikaciju sa klijentima i ubrzava procese odabira i odlučivanja. Oslanja se na pouzdanu vodeću industrijsku, DWG tehnologiju tako da je omogućena nesmetana razmena informacija sa mašinskim, elektro i ostalim inženjerima koji rade u AutoCAD baziranim programima. Program AutoCAD Architecture karakteriše naglašeno korisničko okruženje. Lakše i efikasnije pronalaženje najčešće upotrebljavanih, ali i ređe korišćenih alata i komandi, kao i otkrivanje novih karakteristika znatno efikasnije. Rezultat je skraćenje vremena koje se ulaže na pretraživanje menija i linija alata u korist vremena za rad...(izvor - TeamCad.rs)

Grejni kabl VCD | .pdf

 Download          0.1 MB   

Grejni kabl VCD | .dwg

 Download          0.1 MB   

Grejna mreža MD | .pdf

 Download          0.1 MB   

Grejna mreža MD | .dwg

 Download          0.2 MB