Rovex Inzenjering
EXTRA PONUDA - GOTOVI KOMPLETI - GREJNA MREZA + TERMOSTAT
elektricne grejne mreze elektricne grejne mreze elektricno podno grejanje
1 2 3

PODNO GREJANJE KAO TA PEĆ

Velika akumulacija energije sa malom instaliranom snagom je sada moguća...

Podno grejanje svakako ima veliku akumulaciju energije, jer po gređevinskim podacima da betonska masa ima 25kN iliti 2500kg/m^3, što znači da 1m^2 betonske košuljice od 5cm ima težinu oko 100kg. Poređenja radi prostorija od 20m^2 se greje sa grejnim kablova snage 2kW ima kosuljicu težine 2000kg, dok recimo TA peć od 4,5kW koja bi trebalo grejati istu kvadraturu ima svega 200kg, što znači da sa podnim grejanjem imamo čak 10 TA peći u podu, samim tim 10x veću akumulaciju energije dok je snaga 2-3 puta manja.

Ovo poređenje se odnosi na klasnično izvođenje električnog podnog grejanja, sa projektujektovanjem za akumulacijsko podno grejanje se dobija još više TA peći u podu što znači još veću uštedu u odnosu na standardno.

Bitno je naglasiti da nije svuda moguće izvesti akumulacijsko podno grejanje, kao i to da nije namenjeno svim prostorijama.

Sistem akumulacijskog grejanja koristi jeftinu električnu energiju, tzv. niskotarifnu (II tarifa) koja je aktivna pre svega u noćnim satima. Korišćenje energije u satima kada je na snazi noćna tarifa doprinosi smanjenju eksploatacijskih troškova. Zbog periodično napajanje jeftinijom električnom energijom u toku dana, betonski pod mora imati sposobnost skladištenja toplote. S obzirom na masivnu konstrukciju poda (7-15cm debljine), akumulacijsko podno grejanje se najčešće upotrebljava u prizemnim objektima.

Izračunavanje toplote potrebne za akumulacijsko grejanje pogledajte u primeru ispod. U Srbiji niža tarifa uobičajeno traje 8 sati (za tačne podatke proverite na sajtu EPS-a). Toplota nakupljena u betonskoj ploči u toku 8 aktivnih sati akumulacijskog sistema treba biti dovoljna za grejanje prostorije i u preostalih 16 sati. Ukupnu snagu akumulacijskog sistema grejanja računamo prema formuli:

Q x 24 x 1,20 / t
gde je: Q - predviđeni gubitak toplote za zgradu, t - trajanje niže tarife (II tarife) i 1,20 - koeficijent sigurnosti

Ako obračunavanjem ustanovimo da je potrebna snaga grejanja veća od 175W/m2 potrebno je koristiti pomoćno grejanje.

Izračunavanje debljine betonske ploče

Debljina betonske ploče zavisi od sledećih faktora:
•   površinskog gubitka toplote po jedinici dužine [W/m2]
•   trajanja II tarife u poslepodnevnim satima
•   načinu izrade poda
•   konstrukcije zgrade prema tablici

Svi navedeni faktori prikazani su u obliku nomograma (u primeru u .pdf fajlu) iz koje možemo iščitati koju debljinu betonske ploče je potrebno primeniti.

Presek poda za akumulacijsko grejanje

Ta pec