Rovex Inzenjering
EXTRA PONUDA - GOTOVI KOMPLETI - GREJNA MREZA + TERMOSTAT
elektricne grejne mreze elektricno podno grejanje elektricno podno grejanje
1 2 3

EFEKAT TOPLOG PODA SA GREJNIM KABLOVIMA

Ovaj vid grejanje je moguć u fazi gradnje tj. pre završnog sloja na podu

Kada želite da podno grejanje bude samo efekat toplog poda, odnosno da hladne pločice bude tople, tada podno grejanje predstavlja dopunsko grejanje osnovnom sistemu. U takvim slučajevima nije potebno izračunavanje toplotnih gubitaka prostora jer je osnovni sistem glavni izvor grejanja. Računica je prosta, potrebno je 100W/m2 ali samo aktivne povrsine U nekoliko primera ispod možete videti kako se računa i koji kabl potreban za dogrevanje.

Bitno je naglasiti da se tada moraju poštovati kako minimalni razmaci tako i maksimalni razmaci između kablova, ako razmak bude manje od minimalno kabl se može pregrejati, dok ako razmak bude veći od maksimalnog može doći do negrejanih zona i ne ujednačene temperature poda.

Važno je da temperatura poda bude ravnomerno raspoređena. "Efekat toplog poda" se postiže polaganjem grejnog kabla u pod na mestima koja nisu prekrivena nameštajem.

Proracun dodatno grejanjeDete na podu

POSTAVLJANJE I POVEZIVANJE


Presek poda

Da bi podno grejanje trajalo dugo a vi imali kvalitetno grejanje, veoma je bitna montaža podnog grejanja, kao i postavljanje završnog sloja. Nepravilnim postavljanjem podnog grejanja, narušavate garanciju. Zato je bitno da se ispune tri uslova kako bi podno grejanje trajalo i funkcionisalo kvalitetno minimum 30 godina. 1) grejne kablove postaviti pravilno prema uputstvu, 2) prilikom postavljanja betonske podloge voditi računa da se podno grejanje ne ošteti i na kraju: 3) da se sve poveže prema uputstvu..

1. TERMOIZOLACIJA

Kao što je bitna termoizolacija zidova, tako je bitna i izolacija podova. Dobrom izolacijom smanjujete troškove grejanja, tako što smanjenjujete gubitake i dobijate efikasnije grejanje. Na grubi betonski pod prvo se postavlja termoizolacija (stiroflor, stirodur i sl.), debljina izolacije zavisi od nivoa poda, naravno što deblje to bolje. Nakon toga dolazi polietilenska folija (najlon) koji služi kao hidroizolacija. Tada je sve spremno za postavljanje grejnih kablova na pod.

2. GREJNI KABL VCD

Na termoizolaciju se postavljaju držači grejnih kablova odnosno instalacione trake na 60-80cm, koje na sebi imaju perforaciju za razmake između grejnog kabla. Mi u ponudi imamo instalacione traka TME od 10m, 15m i 25m. Pre postavljanja grejnog kabla potrebno je proračunati razmak između istih, tako što aktivnu površinu podelimo sa dužinom grejnog kabla. Grejni kabl pričvršćujemo za instalacionu traku tako da dobijemo konačnu formu koja pokriva celu površinu kao i isprojektovanu snagu po kvadratu.

3. TERMOSTAT I SONDA

Najpogodniji regulatori temperature za podno grejanje su elektronski termostati sa podnim senzorom. Instalacija podne sonde temperature je jednostavna, samo treba voditi računa da se postavi izmedju grejnih kablova. Kutiju (doznu) za povezivanje postavljate na 1,2m do 1,6m od poda i u nju dolaze: napojni kabl sa osigurača, napojni kabl grejnog kabla i kabl od podne sonde. Sva povezivanja se vrše na samom termostatu prema uputstvu koje ide uz termostat. Važno je odabrati prikladno mesto za montažu termostata kako iz estetskih tako i iz praktičnih razloga (više o termostatima).

4. ZAVRŠNI SLOJ

Nakon postavljenog podnog grejanje, električar ili kvalifikovana osoba treba da izvrši merenja i ista upiše u garantni list, takođe isti postupak se vrši i nakon završnog sloja, čime smo potvrdili da je grejni kabl u redu. Bez adekvatno popunjenog garantnog lista, garancija od 10 godina ne važi.

Sada možete pristupiti postavljanju betonske košuljice. Prilikom nalivanja betona treba obratiti pažnu da razmak između kablova ne bude narušen i da se pazi da se kabl ne ošteti dok se radi sa veoma oštrim građevinskim alatom. Postoje dva načina, prvi da se uradi ravnajući sloj pa građevinski lepak i pločice (keramika, granit, mermer) ili drugi suva betonska podloga, pločice i cementno mleko, oba načina su odgovarajuća i ne utiču na kvalitet podnog grejanja sa grejnim kablovima.

Uputstvo za grejni kabl Ukoliko sami montirate, mi Vam stojimo na raspolaganju za savete i podršku tokom Vaše montaže!!!