Rovex Inzenjering
tufftec grejni kabl za grejanje ispod asfalta grejanje oluka grejanje cevi
1 2 3

GREJANJE CEVI I CEVOVODA - SELFTEC® GREJNI KABL

Samoregulirajući grejni kablovi specijalno konstruisani grejanje cevi i cevovoda...

Zaštitite cevi na najbolji mogući način...

Ciscenje rampe

U zimskom periodu, kod niskih temperatura može doći do ledjenja fluida u cevi, a samim tim i do pucanja iste. Da bi to sprečili nije dovoljno samo postaviti termoizolaciju oko cevi, već je potrebno grejati ti kada je spoljna temperatura niska, zato postoje grejni kablovi za zaštitu cevi od zamrzavanja.

ELEKTRA SelfTec® samoregulirajući grejni kablViše informacija o SelfTec® grejnom kablu je dosputan na kalemu i može prilagoditi tačnoj dužini oluka ili ivice krova koje direktno odgovaraju projektovanom sistemu, završetak je standardno sa 3,0m napojnim kablom (hladan kraj). ELEKTRA Selftec® samoreguliraju grejni kablovi podešavaju svoju snagu grejanja u skladu sa spoljnom temperaturom odnosno temperaturom ambijenta.

Grejni kabl za cevi

SelfTec® sa napojnim kablom dizajniran i za male i velike aplikacije grejanje cevi, cevovoda i ventila od smrzavanja. Kabl ne zahteva instalaciju kontrolera temperature, ali zahteva ugradnju prekidača kojim će korisnik da uključi sistem kada temperature padnu ispod željene i držati ga uključenog sve dok se temperatura ne poveća. Kada projektujete sistem zaštite cevi odredite tačnu dužinu i naručite odgovarajući set.

Prednosti samoregulirajućih grejnih kablova:
 • Moguće je sečenje kabla direktno u zavisnosti od zahteva objekta, da bi postigli odgovarajuću potrebnu dužinu.
 • Maksimalna dužina kabla zavisi od tipa SelfTec grejnog kabla (proveriti kod distributera).
 • Obezbeđuje da dužinu kabla prilagodite potrebama grejanog elemementa u fazi instalacije
 • Ukrštanje kablova je moguće
 • Smanjenje spoljne temperature automatski će povečati izlaznu snagu kabla po pravoj datoj na grafikonu.
 • Sve vrste cevi mogu se izlagati zagrevanju, kako metalne (čelične, bakarne, od  livenog gvožđa), tako i one od veštačkih materijala (plastike). Grejni kablovi mogu se postavljati na cevi koje se nalaze van ili unutar zgrada, kao i one u zemlji.

  Proračun gubitaka i odabir odgovarajućeg SelfTec® grejnog kabla
  Zaštita cevi

  Da bismo odabrali odgovarajući kabl neophodno je najpre odrediti toplotne gubitke koji zavise od: promera cevovoda, vrste i debljine toplotne izolacije temperature tečnosti van cevovoda (temperature održavanja) minimalne temperature okruženja. Obično se temperatura od +5°C smatra temperaturom održavanja, odnosno temperatura od -25°C za minimalnu temperaturu okruženja.

  Ako osnovu svega navedenog, uzememo u obzir debljinu izolacije od 10 do 40mm,  ∆T30oC je temperaturna razlika između temperature održavanja i minimalne temperature ukruženja, u tom slučaju možemo koristiti tabelu desno i obrati odgovarajući grejni kabl.


  Prilikom odabira grejnih kablova za grejanje cevi,  neophodno je znati kako ćte pozicionirati grejne kablove na samoj cevi, jer se grejni kablovi se mogu postaviti duž cevovoda: jedan prolaz duž cevi, više prolaza duž cevi i spiralno - više infomacija o postavljanu grejnih kablova na cevima i cevovodima.

  PRIMER 1. Cev od 100mm na Zlatiboru (najniža temperatura -25°C)

  Ledenice, oluk, led, sneg 1 x metalna cev - 22m dužina - Ø100mm (1 col) - izolacija staklena vuna 50mm (0,035W/mk)

  Na osnovu tabele, uzimamo vrednosti iz desete kolone/ peti red -11,1W/m, odnosno jedan prolaz SelfTec grejnog kabla - 22m cevi x 1 prolaz = 22m x 1 = 22m

  Na osnovu izračunate dužine potrebnog grejnog grejnog kabla za zaštitu cevi od smrzavanja, potrebno je naručiti samoregulirajući grejni kabl SelfTec®PRO 10/22 - 10W na +10°C, 22m, nominalna snaga 220W, max. snaga 400W

  Više informacija o VCD grejnom kablu Za postavljanje kabla je potrebno upotrebiti samolepljivu aluminijumsku traku, više informacija na montaznim materijalimaViše informacija o instalacionom montažnom materijalu, prednost SeffTec® grejnog kabla je u tome što termostat nije potreban, jer on sam sebe reguliše. Sva uputstva za postavljanje grejnih kablova možete preuzeti sa sajta - dokumentacijaSva uputstva na jednom mestu.

  NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
  Ukoliko želite da grejete rampu, zaštite cev od pucanja ili grejete oluke da ne dođe do prokišnjavanja - pozovite naše stručnake
  na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet i preporuku potrebne opreme.