Rovex Inzenjering
tufftec grejni kabl za grejanje ispod asfalta grejanje oluka grejanje cevi
1 2 3

GREJANJE CEVI I CEVOVODA - ZAŠTITA OD SNEGA I LEDA

Uz pomoć grejnih kablova ne morate brinuti da li će cevi zalediti kad temperatura padne ispod nule...

Samo zaštićene cevi su sigurne od veoma niskih temperature...

Grejanje cevi

U zimskom periodu, kod niskih temperatura može doći do ledjenja fluida u cevi, a samim tim i do pucanja iste. Da bi to sprečili nije dovoljno samo postaviti termoizolaciju oko cevi, već je potrebno grejati ti kada je spoljna temperatura niska. Za zaštitu cevi od zamrzavanja koriste se grejni kablovi i mogu se zaštiti: vodovodnih cevi, kanalizacionih cevi, prskalica, hidrantskih instalacija, cevi za odvođenje vodene pare kondenzovane u instalacijama od klime i ventilacije.

Takođe postoje i sistemi gde je potrebno održavanje odgovarajuće temperature tečnosti koja se prenosi putem cevi, npr.:u cevovodima s toplom vodom i industrijskim cevovodima koji služe za transport tečnosti visokog stepena žitkosti.

Postoji nekoliko načina da se cevi i cevovodi štite od zamrzavanja:

ELEKTRA VCD10 grejni kabloviViše informacija o VCD grejnom kablu su gotovi setovi sastoje od grejnog kabla snage 10 W/m završen sa 2,5 m napojnim kablom (hladan kraj). Kada vršite proračun sistema za grejanje cevi, računajte dužine grejnog kabla prema tabeli već gotovih kompleta . Sistem grejanje pomoću ELEKTRA VCD10 zahtevaju temperaturne kontrolere - termostate. Oni su namenjeni da se koriste u sistemima grejanja kada je potrebna precizna kontrola temperature.

ELEKTRA SelfTec ® samoregulirajući grejni kablViše informacija o SelfTec® grejnom kablu je dosputan na kalemu i može isporučiti sa tačnim dužinama koje direktno odgovaraju projektovanom cevovodu, završetak je standardno sa 3,0m napojnim kablom (hladan kraj).

FreezefTec® grejni kablovi sa integrisanim termostatomViše informacija o FreezefTec® grejnom kablu su takođe gotovi kompleti sa određenim dužinama i sastoji se od grejnog kabla snage 12 W/m, završen sa jedne strane napojnim kablom dužine 1,5m sa utikačem i na drugom kraju sa termostatom, koji će automatski uključiti sistem na +3 °C i isključiti na +10 °C.

Za grejanje cevovoda se koriste specijalni UltraTec® grejni kabloviViše informacija o UltraTec® grejnom kablu.

Sve vrste cevi mogu se izlagati zagrevanju, kako metalne (čelične, bakarne, od  livenog gvožđa), tako i one od veštačkih materijala (plastike). Grejni kablovi mogu se postavljati na cevi koje se nalaze van ili unutar zgrada, kao i one u zemlji.

Grejanje cevi Grejanje cevi pomocu VCD grejnih kablova Grejanje cevi pomocu SelfTec grejnih kablova Grejanje cevi pomocu FreezeTec grejnih kablova Grejanje cevi pomocu UltraTec grejnih kablova
Odabir odgovarajućeg kabla
Grejanje cevi

Da bismo odabrali odgovarajući kabl neophodno je najpre odrediti toplotne gubitke koji zavise od: promera cevovoda, vrste i debljine toplotne izolacije temperature tečnosti van cevovoda (temperature održavanja) minimalne temperature okruženja.

Uglavno se temperatura od +5°C smatra temperaturom održavanja, odnosno temperatura od -25°C za minimalnu temperaturu okruženja. Grejni kablovi se mogu postavljati pojedinačno, višestruko ili spiralno duž cevovoda. Način njihovog montiranja zavisi, između ostalog, i od promera cevovoda, broja ogranaka i sl. Kablovi treba da budu pričvršćeni za cevovod, pomoću samolepive montažne trake koja je otporna na visoke temperature.

Kada je grejni kabl pričvršćen, potrebno ga je ukoliko se kabl obavija oko cevi oblepiti aluminijumskom trakom koja olakšava prijem toplote iz kabla kao i prenošenje toplote u cevovod. Aluminijumska traka sprečava utiskivanje kabla u termoizolaciju i samim tim ga štiti od eventualnog pregrevanja.

Pri postavljanju grenih kablova treba voditi računa da kablovi ne prelaze preko oštrih ivica,da se ne dodiruju ili ukrštaju. Minimalni luk savijanja iznosi 3,5 x d, gde je d-promer spoljnog kabla.

NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko želite da grejete rampu, zaštite cev od pucanja ili grejete oluke da ne dođe do prokišnjavanja - pozovite naše stručnake
na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet, kao i preporuku potrebne opreme.