Rovex Inzenjering
tufftec grejni kabl za grejanje ispod asfalta grejanje oluka grejanje cevi
1 2 3

ELEKTRA FC TERMOSTAT - KONTROLER

Efikasno i energetski isplativa kontrola sistem za otapanja snega i leda pomoću FC termostata

Elektra FC termostati su namenjeni da kontrolišu sisteme zaštite od snega i leda, kao što su: zaštita oluka i slivnika, akumulaciju snega na krovovima, rampi, stepeništa, staza, trotoara odnosno svih spoljnih površina pod uticajem snage i leda.

Elektra FC termostat služi za ekonomičnu upravljanje sistema zaštite od snega i leda. Uštede upotrebom termostata se sastoje u tome da se predhodno moraju ispuniti određeni uslovi da bi se aktivirao sistem grejanja.

Temperatura sme da padne ispod zadate vrednosti i senzor mora otkriti vlagu (jer se sneg otopio od ugrađenog grejača u sondama vlage). Kada temperatura padne ispod 0 °C, a senzor vlage ne detektuje vlažnost, termostat neće aktivirati sistem grejanja (jer ne postoji opasnost od razvoja leda).

Za oluke i krovove - FCR (FC + SR sonda vlage za oluk + TS sonda temperature)
Sonda SR je namenjena za montažu u olucima - SR detektuje vlagu, dok TS detektuje temperaturu.

Za rampe, parkinge, prilaze, terase itd. - FCG (FC kontroler+ SG vlage za pod + TS sonda temperature)
Sonda SG je namenjena za montažu na spoljnim površinama. SG detektuje vlagu i dok TS detektuje temperaturu.

Tehnički podaci:

Napajanje: 230V, 50-60Hz
Ugrađeni trafo: 24VAC, 8VA
Maksimalno opterećenje: 15A, 230V
Instalacija: DIN šina
Opseg podešavanja temperature: od -4 °C do + 5 °C
Podesiva histereze: od 0,5 do 3 °C
Težina: 495g
Dimenzije: Visina 90, Širina 105; Dubina 66 mm
Upravljanje: potenciometri za temperaturne senzoea, histerezisom i senzor vlažnosti

SG - senzor vlage sa pod
Instalacija: u zemlju
Stepen zaštite: IP 68; Dimenzije: Visina 25mm, Prečnik 60 mm; Merenje: vlažnost

SR - senzor vlage za oluk
Zaštite: IP68; Dimenzije VxŠxD: 17mm x 36mm x 97mm; Merenja: vlažnost;

TS - spoljni senzor temperature za ugradnju na zid
Zaštita: IP55; Dimenzije VxŠxD: 64mm x 40mm x 45mm; Merenje: temperatura;

Ušteda na primeru rampe od 30m2

Funkcije termostata osiguravaju minimalnu potrošnju električne energije, jer se sistem uključuje samo kad ima snega i leda.

Sistemi zaštite od snega i leda često zahtevaju veće instalirane snage, pa recimo jedna rampa od 30m2 ima instaliranu snagu oko 7kW.

Ukoliko uključite sistem zaštite rampe od snega i leda, ako isti zaboravite da isključite nakon prestanka padavina, sistem može potrošiti ~170kWh za 1 dan, ~1200kWh za 7 dana ili odnosno ~5100kWh za samo jedan mesec. Što je po trenutnim cenama struje (1.11.2016. godine) mesečni izdatak ~74.000 dinara

Što znači da je termostat sa detekcijom vlage i temperature je pre svega čuvar Vašeg džepa.

ZONSKO UPRAVLJANJE SA FC TERMOSTATOM

FC termostat može kontrolisati dve zone pomoću dva senzora vlage, koji mogu biti SG + SG ili SR + SR. Ova rešenja su dobra za veće objekte, naprimer parkinzi ili ulazi u garaže da se posebno upravljaju.

Takođe se koriste i za dve nezavisne oblasti (npr. oluke i stepeništa - pogledajte sliku ispod). U zavisnosti od povezivanja sistem će se uključiti kada na oba senzora bude detektovan sneg ili samo na jednom.

ETO2 kontroler

NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko želite da grejete rampu, zaštite cev od pucanja ili grejete oluke da ne dođe do prokišnjavanja - pozovite naše stručnake
na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet, kao i preporuku potrebne opreme.