Rovex Inzenjering
tufftec grejni kabl za grejanje ispod asfalta grejanje oluka grejanje cevi
1 2 3

GREJANJE ISPOD ASFALTA - ZAŠTITA OD SNEGA I LEDA

Nekada su grejni kablovi za asfalt pravljeni po narudžbi jer su bili izuzetno skupi...

Grejanje asfaltnih površina...

Grejanje rampe

Sneg često zna da nam zada mnogobrojne muke, iako ima i onih koji mu se raduju. Međutim, kada napada sneg potreno je očistiti površine pod snegom kako bi bezbedno izašli iz svog toplog doma, bilo da su to stepenice ili staza, rampa ili parking.

Često su ulazi u javne garaže, trotoari i staze oko velikih objekata poput tržinih ili poslovnih centara su pokrivene asfaltom pa kada napada sneg je iste potrebno očistiti zbog velike fluktuacije ljudi. Pomoću grejnih kablova za asfalt pomenute probleme rešavate brzo i lako.

Ugradnjom grejnih kablova za asfalt ELEKTRA TuffTec™ uvek ćete bezbedno isparkirati auto i uvek će te imati čistu situaciju. Sistem zaštite od zamrzavanja je dugotrajan i efikasan.

TuufTec grejni kabl
Max. spoljna temperatura Potrebna snaga [W/m2]
do - 5°C 200
- 5°C do - 20°C 300
- 20°C do - 30°C 400
od -30°C 500

Temperature asfalta su veoma visoke obično su između +180°C i +200°C što znači da je potrebno koristiti grejne kablove koji su specijalno konstruisani za visoke temperature. ELEKTRA TuffTec™ grejni kablovi su konstruisani da privremeno podnose visoke temperature do +240°C. Oni mogu biti izloženi visokoj temperaturi oko 10 minuta koliko je potrebno da se vreo asfalt ohladi

Ime novog proizvoda "Tuff" je nastao kao igra reči "tough" što u prevodu znači "čvrst, tvdr..." i predstavlja označava snagu i izdržljivost, koji savršeno okarakterisao prednosti novog kabla. Visoka termička i mehanička svojstva omogućavaju primenu TuffTec™ kablova na mestima posebno izložene agresivnom instalaciju i / ili radnim uslovima ..

Da bi se postigao je žestoku disk ili stazu gde se ide asfalta za polaganje, bi bilo potrebno standardni kabl da bude instaliran ispod zaštitnog pokrivača, kao što su beton pre asfalt finiš možete sipati, jer standardne kablovi ne mogu da se izbore sa višim temperaturama.

Kada su površine koje treba zaštititi veće terasa, plato, parking onda je potrebno oko 220W/m2, ako je u pitanju uska staza ili stepenište potrebno je 250W/m2 dok se za kolotrage mora ugraditi snaga od 300W/m2.

ELEKTRA TuffTec™ grejni kablovi su gotovi setovi koji se sastoje od grejnog kabla snage 30 W/m koji je završen sa 3,0 m napojnim kablom (hladan kraj). Kada vršite proračun sistema za zaštitu spoljnih površina od snega i leda odaberite grejni kabla prema tabeli već gotovih kompleta. Sistem zaštite od snega i leda pomoću ELEKTRA TuffTec™ zahtevaju temperaturne kontrolere - termostate.

Ukoliko niste u mogućnosti da sami proračunate snagu potrebnu za zaštitu od snega i leda, slobodno nam možete poslati zahtev na ponude@rovex.co.rs

Grejanje rampe

S obzirom da naše podneblje ima umerenu kontinentinentalnu klimu i da su zime toplije potrebno je i do 25% manje instalirane snage odnosno ~220W/m2. Jedino planinski krajevi u našoj zemlji su izuzeti u ovom slučaju - više informacija o klimatskim zonama.

Kod velikih rampi kao i velikih parkirališta gde je veća instalirana snaga, grejanje se može rasporediti po zonama, radi rasterećenja napajanja i lakšeg rada sistema. Preporuka za upravljanje velikim sistema je kontroler (termostat) ETOG zbog većeg broja izlaza i boljeg načina regulacije sistema zaštite od snega i leda. ETOG radi jedino kad postoji mogućnost da dodje do ledjenje i snega jer poseduje sondu koja meri temperaturu i vlažnost.

Sistemom zaštite od snega i leda u zavisnosti od veličine i instalirane snage, moguće je upravljati pomoću termostata sa sondom temperature i vlage ili pomoću termostata sa sondom temperature. Potpuna automatika pomoću termostata sa detekcijom vlage i temperature se uglavnom koriste za veće sisteme.

PRIMER 1. Ulazna rampa na parking površine 28m2

Grejanje cevi VCD Ulazna rampa površine 4m x 7m = 28m2

Na osnovu proračuna 28m2 x 220W/m2 dobijamo snagu od 6160W.

Na osnovu izračunate snage grejnog kabla za zaštitu rampe od snega i leda, iz tabele gotovih proizvoda (TuffTec™0) potrebno uzeti 2 grejna kabla:
TuffTec™ 30/3030 komada 2, ukupne snage 6060W što je približno proračunatoj snazi kabla.

Ako odlučimo da grejemo kolotrag širine 0,7m dužine 7m površina je smanjena na 8,4m2 ali je potrebno zbog manje površine 300W/m2, pa na osnovu proračuna nam treba jedan grejni kabl TuffTec 30/3030.

Više informacija o VCD grejnom kablu Za postavljanje kabla je potrebno upotrebiti instalacionu traku TME, više informacija na montažnim materijalimaViše informacija o instalacionom montažnom materijalu, kao i odabrati odgovarajući termostatViše informacija o termostatima za upravljanje za upravljanje sistemom.

Sva uputstva za postavljanje grejnih kablova možete preuzeti sa sajta - dokumentacijaSva uputstva na jednom mestu.

JEDNA OD NAŠIH MNOGOBROJNIH INSTALACIJA - PRE I POSLE

(Beograd, Miloja Đaka ulica, novembar 2013. godine - postavljanje kablova, 2 dana kasnije - zavrsen asfalt)
Grejanje rampe
NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko zelite da grejete stazu ili prolaz do kuće i zelite tačan proračun snage i opreme pozovite naše stručnake
na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet i preporuku.