Rovex Inzenjering
freezetec grejni kabl za grejanje cevi grejanje oluka grejanje cevi
1 2 3

TERMOSTATI ZA SISTEM ZAŠTITE OD SNEGA I LEDA

Samo je potrebno da podesite željenu temperaturu

SAVREMENI ELEKTRONSKI TERMOSTATI
ELEKTRA

Sistemima zaštite od snega i leda može se upravljati, pomoću kontrolera koji detektuju temperaturu i vlagu ETO2 i ETR2 kao i kontrolerima koji detektuju samo temperaturu ETN, ETN4, ETV i ETI.

Najefikasniji i najekonomicniji je ETO2 regulator sa odgovarajućim senzorom za temperaturu i vlagu. Sistem se ukljucuje samo onda kada i temperatura i vlaga signaliziraju snežne padavine, ledenu kišu ili da dolazi do zaledivanja. Medutim, ostali regulatori sa senzorom temperature ukljucuju grejni sistem unutar programiranog intervala ili na neku od zadatih temperatura. Regulator treba montirati na upravljacku plocu. Do ploce treba sprovesti hladne krajeve grejnog kabla ili grejne mreže, kao i kabl temperaturnog senzora. Osim toga, rasklopna kutija treba da budeo opremenjena sigurnosnim elementima, tj. diferencijalnim prekidacem i prekidacem za previsoki napon (limitator).

Zahvaljujući dobro odabranim termostatom za sisteme zaštite od snega i leda možete uštedeti veliki broj kilovata!!!

Elektronski termostati Automatsko Polu-automatsko