Rovex Inzenjering
tufftec grejni kabl za grejanje ispod asfalta grejanje oluka grejanje cevi
1 2 3

GREJANJE STEPENIŠTA - ZAŠTITA OD SNEGA I LEDA

Stepenište pod ledom i snegom uvek vezujemo sa padovima i mogućim posledicama koje mogu nastati prilikom pada...

Stepeništa i ulazi u kuće ili zgrade...

Stepeniste pod snegom i ledom

Koliko puta ste se ustali i videli da je sneg napadao u toku noci i do desetak centimetara? Koliko puta umalo niste pali na klizave i snežene stepenice?

Mi Vam možemo pomoći tako što nećete morati da čistite Vaš ulaz i stepenište, nećete morati da vodite računa pri izlasku iz kuće. Naš sistem zaštite od zamrzavanja je dugotrajan i efikasan.

Jedna od najvažnijih prednosti ukoliko koristite naš sistem zaštite od zamrzavanja, je da ćete Vi, Vaši prijatelji, familija kako i svaki vaš posetilac biti siguran i bezbrižan kada dolazi ili odlazi iz Vašeg stana, kuće ili poslovnog prostora.

Za otapanje stepeništa koriste se jednostrano napajani VCD25 grejni kablovi (snage 25W/m), da bi se postigla odgovarajuća snaga za otapanje snega i leda.

S obzirom da naše podneblje ima umerenu kontinentinentalnu klimu i da su zime toplije potrebno je i do 25% manje instalirane snage odnosno ~220W/m2. Jedino planinski krajevi u našoj zemlji su izuzeti u ovom slučaju. Stepeništa koja su direktno nad zemljom zahtevaju snagu od 220-250W/m2, stepeništa u vazduhu potrebno je od 250-300W/m2 - više informacija o klimatskim zonama.

VCD grejni kabl
Max. spoljna temperatura Potrebna snaga [W/m2]
do - 5°C 200
- 5°C do - 20°C 300
- 20°C do - 30°C 400
od -30°C 500

Tipovi i vrste grejnih kablova

Grejanje stepeniste Instalaciona traka TME

Budući da se čela stepeništa ne greju, krajeve kablova treba postaviti što bliže rubovima stepeništa (oko 4cm). Preporučljivo je kablove postaviti u prethodno izdubljene kanale, a zatim ih prekriti slojem cementnog mleka.

Na grubu podlogu stepenište se postavljaju držači grejnih kablova odnosno instalacione trake na 60-80cm, koje na sebi imaju perforaciju za razmake između grejnog kabla. Mi u ponudi imamo instalacione traka TME od 10m, 15m i 25m. Pre postavljanja grejnog kabla potrebno je proračunati razmak između istih, tako što aktivnu površinu podelimo sa dužinom grejnog kabla. Grejni kabl pričvršćujemo za instalacionu traku tako da dobijemo konačnu formu koja pokriva celu površinu kao i isprojektovanu snagu po kvadratu.

Kanale je najprikladnije izraditi u toku izgradnje stepeništa. Ovakav način montiranja kabla kasnije mnogo olakšava postavljanje obloga i ne dolazi do podizanja nivoa stepeništa. Bitno je voditi računa kada se grejni kabl spušta sa gažista na niže gazište, to ćete izvesti tako što će te napravi usecanje u stepeniku i na taj način izbeci eventulano oštećenje.

Sistemom zaštite od snega i leda u zavisnosti od veličine i instalirane snage, moguće je upravljati pomoću termostata sa sondom temperature i vlage ili pomoću termostata sa sondom temperature. Potpuna automatika pomoću termostata sa detekcijom vlage i temperature se uglavnom koriste za veće sisteme.

Nakon postavljenog podnog grejanje, električar ili kvalifikovana osoba treba da izvrši merenja i ista upiše u garantni list, takođe isti postupak se vrši i nakon završnog sloja, čime smo potvrdili da je grejni kabl u redu. Bez adekvatno popunjenog garantnog lista, garancija od 10 godina ne važi.

Sada možete pristupiti postavljanju betonske košuljice. Prilikom nalivanja betona treba obratiti pažnu da razmak između kablova ne bude narušen i da se pazi da se kabl ne ošteti dok se radi sa veoma oštrim građevinskim alatom. Postoje dva načina, prvi da se uradi ravnajući sloj pa građevinski lepak i pločice (keramika, granit, mermer) ili drugi suva betonska podloga, pločice i cementno mleko, oba načina su odgovarajuća i ne utiču na kvalitet podnog grejanja sa grejnim kablovima.

Jedno od mnogobrojnih zaštićenih stepeništa u Srbiji

Privatna kuća, Beograd, Srbija - zaštita od snega i leda stepeništa i platoa ispred kuće pomoću grejnog kabla SelfTec - maj 2010. godine
Grejanje stepenista Grejanje stepenista Grejanje stepenista
NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko želite da grejete rampu, zaštite cev od pucanja ili grejete oluke da ne dođe do prokišnjavanja - pozovite naše stručnake
na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet, kao i preporuku potrebne opreme.