Popust za vaskrs

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Energetska efikasnost norveških radijatora

 

Ekologija je u Norveškoj na prvom mestu...

OSNOVA - PRIRODNA CIRKULACIJA VAZDUHA

Ekološko grejanje

Prirodnom cirkulacijom hladan vazduh ulazi na donji otvor. Prelaskom preko grejača velike aktivne površine, vazduh se zagreva na temperaturu oko 75°C i izlazi na gornji otvor direktno u prostor. Grejač se ne žari samim tim nema sagorevanja prašine i trošenja kiseonika iz prostora.

Princip prirodne cirkulacije vazduha na niskoj temperaturi grejača ne narušava klimu u Vašem prostoru. Spora prirodna cirkulacija ne izaziva dizanje prašine iz tepiha i otirača. Ove osobine čine Norveške radijatore  ekološkim proizvodom. Osobe koje imaju probleme sa disanjem i mala  decu deca mogu nesmetano boraviti u prostorijama koje se greju Norveškim radijatorima ADAX i GLAMOX.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Energetsku efikasnost sistema možemo vrlo jednostavno objasniti kao upotrebu manje količine energije za grejanje iste radne ili stambene površine sa potpuno istim komforom. Bitno je naglasiti da se pod pojmom energetske efikasnosti nikako ne sme podrazumevati štednja energije jer štednja uvek podrazumeva određena odricanja, dok efikasno grejanje nikada ne narušava uslove komfora za boravak u prostoriji. Poboljšana efikasnost upotrebe energije, uvek kao rezultat ima smanjenje potrošnje energenata za isti kvalitet grejanja što neminovno donosi i znatne novčane uštede. Sa uštedom električne energije tj. smanjenjem potrošnje direktno se utiče na očuvanje ekologije i zaštitu prirodne sredine, jer smanjenjem broja potrošenih kilovata smanjujemo proizvodnju istih,samim tim je manje sagorevanje uglja u termoelektranama.

Električna energija se sve više upotrebljava u razvijenim evropskim zemljama, jer je ekološki najčistija i najmanje utiče na globalno zagrevanje.

Više o Energetskoj efikasnosti možete da vidite na  portalu https://www.energetskiportal.rs/energetska-efikasnost/

PRIJATELJ ŽIVOTNE SREDINE

Norveški radijator je stvarno najbolji prijatelj Vaše životne sredine.   Jedinstvena konstrukcija Norveških radijatora GLAMOX i ADAX NEO sa velikom aktivnom površinom aluminijumskog grejača omogućila je sniženje temperature grejnog elementa i izbegnuti su neugodni mirisi koje može da izazove sagorevanja prašine. Velika aktivna površina  i niska temperatura grejnog elementa obezbeđuju da se sva energija dovedena na grejač pretvara direktno u toplotu Vašeg prostora bez posrednika.

Norveški radijatori u potpunosti zadovoljavaju ECO DESIGN standarde EU u pogledu smanjenja potrošnje energije i smanjenja emisije CO2. Primenjena su tehnološka rešenja koja u znatnoj meri smanjuju potrošnju energije uz povećanje komfora korisnika. Nedeljno programiranje, adaptivni start i funkcija otvoreno prozora obezbeđuju optimalno korišćenje energije.

Pravilno korišćenje termostata i funkcija programiranja koje Vam stoje na raspolaganju možete povećati energetsku efikasnost vašeg uređaja i do 40%.

Vaš Norveški radijator nije samostalan uređaj već se nalazi u okruženju koje greje. Da bi Norveški radijator mogao da bude energetski efikasan potrebno je da je i okruženje koje se greje energetski efikasno. Na globalnom nivou više od 40% ukupne energije troši se na grejanje stambenih i komercijalnih zgrada. To zgrade čini većim potrošačem energije od  industrije i saobraćaja a samim time i najvećim zagađivačem na planeti, što znači da je ustaljeno mišljenje da su saobraćaj i industrija najveći neprijatelji životne sredine "ekološka zabluda". Po podacima iz EU na grejanje domaćinstava i poslovnih prostora troši se čak 37% ukupne energije. Veoma važno da se prilikom gradnje poštuju svi standardi gradnje i da se količina energije potrebne za grejanje smanji.

Prvo pitanje koje većina kupaca postavlja je koliko troši Norveški radijator je nažalost pogrešno. Ne troši radijator  energiju  već on samo nadoknađuje gubitke koje Vaš prostor ima. Bez obzira na energetsku efikasnost radijatora on ne može da smanji gubitke Vašeg prostora i potrebnu količinu energije da bi postigli određeni komfor. Radijator je energetski efikasan jer ne troši energiju kada to nije potrebno i u potpunosti se prilagođava Vašim potrebama.

Prilikom razvoja Norveška firma ADAX i jedna od vodećih skandinavskih dizajnerskih kompanija Hareide Designmill su se usredsredili na ekološki dizajn, odnosno, koliko god je moguće korišćeni su tehnološki obnovljivi, reciklirajući, biorazgradivi materijali.
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Norveški radijatori 20 GODINA ROVEX Inženjeringa - Norveški radijatori