Popust 20posto IC grejalice

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Termostati norveških radijatora

Samo je potrebno da podesite željenu temperaturu

Termostati služe da osiguraju mkasimalni komfor korisnicima sistema za grejanje. Pravilno koriščenje, podešavanje i upravljanje je osnovni uslov za racionalnu potrošnju energije i smanjenja troškova grejanja. Oni pružaju UDOBNOST, PRECIZNOST, SIGURNOST, EKONOMICNOST, TRAJNOST.

Elektronski termostati

Svi norveški radijatori imaju elektronske termostate. Na seriji GLAMOX moguće je birati termostate ET elektronski ili DT digitalni elektronski termostat. Modeli radijatora ADAX NEO i ADAX NEO WiFi imaju fabrički ugrađene digitalne termostate. Osnovne prednosti elektronskih termostata su: visoka tačnost merenja temperature (osetljivost 0,1°C, regulacija 0,3 °C), bešuman rad, dugovečnost. Kod grejanje je najbitnije da regulacija temperature bude što je moguće preciznija, upravo zbog toga su norveški radijatori GLAMOX i ADAX energetski efikasniji od drugih..  Najveći broj grejnih tela imaju mehaničke ili elektromehaničke termostate koji su loše osetljivosti ±0.5 °C i regulacije ±1.5 °C što povečava potrošnju energije.

Šta je temperatura? Šta je ustvari termostat i kako radi? Kako da podesite optimalnu temperaturu ? Više informacija možete saznati  ovde >>


GLAMOX 3001 - ELEKTRONSKI TERMOSTAT ET

Elektronski termostat GLAMOX

Elektronski termostat GLAMOX ET je za razliku od mehaničkih osetljiviji 10 puta, jer mu je osetljivost 0,1°C, a regulacija 0,3°C i nečujni su. Za male promene temperature reaguje i pali radijator tako da su intervali paljenja i gašenja kratki. U praksi to znači ako zadate 21°C na 21,1°C radijator će se ugasiti i na 20,8°C upaliti. Temperaturu podešavate pomoću točkića koji se nalazi sa prednje strane, dok crvena lampica pokazuje kad je uključen/greje.

Termostat je fabrički podešen, tako da zadata temperatura bude temperatura u sredini prostorije na 1m visine. Inače, sama kalibracija je jednostavna i dobija se uputstvo kako da kalibrišete termostat po Vašem prostoru.

Uputstvo za DT digitalni temostat

GLAMOX 3001 - DIGITALNI TERMOSTAT DT

Digitalni temostat GLAMOX

Pomoću digitalnog termostata GLAMOX DT može Vaše grejanje prilagoditi sopstvenim potrebama i uštedeti dodatnih 15% električne enregije. Podesiti režime rada kad ste kod kuće, kad ste na poslu ili kad spavate. Osetljivost je kao i kod elektronskog termostata i možete ga koristiti isto, odnosno da umesto Vas podiže i spuša temperaturu u određenim vremenskim periodima. Veliki LCD dispay, tasteri za programiranje i podešavanje temperature su sa prednje strane, lampice prikazuju koji režim rada je uključen. Možete preuzeti kompletno uputstvo za programiranje ispod.

Uputstvo za DT digitalni temostat

ADAX NEO - DIGITALNI TERMOSTAT

Digitalni termostat ADAX NEO

ADAX NEO u startu ima ugrađen digitalni termostat i ne može se promeniti. Svake minute termostat meri temperaturu prostorije. Pri najmanjoj promeni temperature od podešene, radijator greje manje ili više. Na taj način ostvarujete idealnu temperaturu za boravak i maksimalnu uštedu električne enegrije.

Pomoću tastera (+) i (-) jednostavno podešavate željenu temperaturu. Funkcijski taster (F) omogućuje podešavanje trajanja snižene temperature kao i same temperature. Primenom programa lako možete podesiti nedeljni program grejanja svake prostorije posebno.

Nedeljno programiranje sa tri nezavisna programska moda, adaptivni start u skladu sa podešenim programskim vremenom i funkcija otvorenog prozora  obezbeđuju punu kompatibilnost ovog termostata sa ECO DESIGN stanardima EU.

Uputstvo za DT termostata

ADAX NEO - WiFi TERMOSTAT

WiFi termostat ADAX NEO

ADAX NEO WiFi obezbeđuje stalnu kontrolu vašeg radijatora ma gde se nalazili. Podatak o trenutnoj temperaturi prostora stalno je prikazan na ekranu vašeg pametnog telefona. Rad vašeg pametnog radijatora možete programirati svakog dana posebo ili u skladu sa vašim ritmom života. Ukoliko je potrebno u svakom trenutku možete na vašem mobilnom telefonu ili na radijatoru promeniti željenu temperaturu u vašem prostoru. Do sada je svako provetravanje prostora i otvranje prozora uzrokovalo da se prostor naglo ohladi i da se troši maksimalna količina energije da bi se za vreme provetravanja toplota nadoknadila. ADAX NEO WiFi termostat ima ugrađenu funkciju  otvorenog prozora, kada otvorite prozor  radijator to detektuje i ne uključuje se dok se temperatura u prostoru ne stabilizuje.

Pomoću tastera (+) i (-) na radijatoru jednostavno podešavate željenu temperaturu. Putem pamatenog telefona i  aplikacije za Android i iOS mobilne telefone  kontrolišete i programirate Vaše radijatore. Mobilnom aplikacijom možete da kontrolišete više radijatora  na više lokacija. Sa jedne aplikacije možete da kontrolišete istovremeno grejanje u vašem stanu ili kući i u vikendici.Jedino što Vam je potrebno je internet konekcija.

Uputstvo za DT termostata

NOVI TERMOSTATI U SKLADU SA EU STANDARDIMA

Šta nove norme EU znače?
i
Kako vam to koristi?

NEDELJNO PROGRAMIRANJE

Uvek kažemo da je najvažnija funkcija štednje energije nedeljno programiranje. U suštini, nedeljno programiranje vam omogućava da napravite raspored kada će grejna telo da  se uključi odnosno iskljući ili podesi temperaturu u skladu sa vašim životnim potrebama.Idealno je da grejno telo radi samo onoliko vremena koliko je potrebno da VI imate maksimalan konfor grejanja. Dobrim programiranjem izbegavate nepotrebno trošenje energije kada Vam ona nije neophodan i na taj način smanjujete emisiju gasova staklene bašte i  štedite svo džep.

ADAPTIVNI ECO START

Adaptivni start je program koji predviđa kada je optimalno uključiti grejanje da bi se željena temperatura postigla u određeno vreme. Grejno telo na osnovu prethodno zapamčenih parametara određuje optimalno vreme za početak zagrevanja. Samo recite grejnom kada u koje vreme želite da soba dostigne željenu temperaturu. Onda ostavite grejno telo da samo odradi ostatak. Proces adaptivnog starta je interaktivan proces grejnog tela i prostora i grjeno telo na osnovu prethodnih parametara vrši korekciju ukoliko je potrebno i kako je potrebno.

DETEKCIJA OTVORENOG PROZORA

Ili zaštita od bespotrebnog rada. Znači da grejno telo može prepoznati kada je otvoren prozor/vrata. Najčešće, detekcija otvorenog prozora ili vrata vrši poređenjem temperature. Ukoliko u prostoru dođe do naglog gubitka temperature uređaj smatra da je neko namerno ili nenamerno otvorio prozor i smanjuje temperaturu najčešće na temperaturu zaštite od zamrzavanja. Kada se temperatura u prostoru stabilizuje sistem se vraća na standardne parametre grejnja. Isključenje ili smanjenje temperature sprečava da se energija nepotrebno gubi  kroz otvoren prozor.

DALJINSKA KONTROLA

daljinska kontrola omogućava vam da kontrolišete rad grejnog tela i kada se nalazite u prostoru. ADAX WiFi uređaji priključuju se na lokalnu WiFi mrežu i putem interneta možete upravljati vašim grejnim telima bez obzira gde se nalazite. Daljinsko upravljanje omogučava Vam i nedeljno programiranje uz mogućnost ne samo da se programi ponavljaju po unapred definisanom rasporedu već u skladu sa promenom životnog ritma svakodnevno optimizujete vaš ciklus grejanja.

LOT20 ECO DESIGN STANDARDI EU

LOT20 pravila za grejna tela primenjuju se  od 1. januara 2018. To je detektiva EU čiji je cilj učiniti proizvode za grejanje efikasnijim, kako bi doprinelo naporima za smanjenje emisije CO2 ugljen dioksida. Mnogi postojeći proizvodi koji ne zadovoljavaju standarde više neće biti dostupni na tržištu EU.

Evropski parlament je 2009. godine uspostavio okvirne smernice za novu direktivu ECO dizajna. Cilj direktive je bio da uređaji budu što ekonomičniji, kako bi se smanjila emisija gasova sa efektom staklene bašte. Tražene su nove mogućnosti koje će smanjiti količinu energije koju grejalica koristi tokom njegovog životnog veka.

Nove direktive daju korisniku mogučnost odabira ekoloških i ekonomičnih grejnih tela
Promene Lot 20 su velike za industriju grejanja. Od 1. januara 2018.godine, grejači koji ne ispunjavaju uslove ne mogu se proizvoditi za prodaju u EU. Nije dozvoljeno isporučivati proizvode koji ne zadovoljavaju standarde a proizvedeni su posle 01.01.2018. Proizvodi koji su proizvedeni pre 2018 godine i dalje se može prodati.

"Područje primene"

Nova direktiva se odnosi na :
"grejna tela za upotrebu u domačinstvu sa nominalnom toplotnom snagom od 50 kW ili manje i grejna tela za komercijalnu upotrebu sa nominalnom toplotnom snagom proizvoda ili pojedinačnih segmenata od 120 kW ili manje".

Šta to znači?

Početak 2018 označio je prekretnicu u električnom grejanju.
Odjednom, ranije nepoznate funkcije, moraju postati obavezni deo karakteristika grejnih tela.
Funkcije kao što je "adaptivni start" su imale tehnička imena ali se nisu primenjivala, kada su ušla u pravila EU proizvođaći su ih morali razviti za potrebe tržišta i ugraditi u svoje proizvode. Bez funcija nedelnog programiranja, detekcije otvorenog prozora i adaptibilnog starta od 01.01.2018. u EU nije moguće proizvoditi i prodavati uređaje za grejanje.

ADAX je svoje radijatore prilagodio zahtevima EU standarda i obezbedio dodatnu uštedu električne energije i smanjenje efekta gasova staklene bašte.

Kako optimalno programirati termostat

Digitalni termostat bi trebao programirati tako da maksimalno koristi pravilan način upotrebe norveških radijatora, tačnije on će umesto Vas koristiti norveški radijator na najbolji mogući i najekonomičniji način.
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Akcijski popust 10% na ADAX-NEO-WiFi Popust 10% za ADAX NEO WiFi