Popust 20posto IC grejalice

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Poređenje

 

Tendencije  cena gasa i električne energije u stalnoj je promeni tako da je veoma teško dati  precizno poređenje. Dato poređenje je ilustracija odnosa koji su bili na tržištu u martu 2013.

GREJANJA NA GAS I GREJANJE NA STRUJU - POREĐENJE

Kao primer za poređenje uzećemo stan površine  58 m2 uz standardnu visinu plafona 265 cm i termoizolaciju za koju objekat ima energetski pasoš oznake "C" u skladu sa  "Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada", potrebno je instalirati snagu od približno 100 W/m2 ili ukupno 5,8 kW

STARTNO INVESTICIONO ULAGANJE (cene su prikazane u dinarima sa PDV-om): Kod primene sistema norveškog grejanja, potrebna energija za zadati model se postiže sa:

Model radijatora
Snaga radijatora
Jedinična cena
Količina
Ukupna cena
PR20 ET
2000W 24000,00 1
24000,00
PR12 ET
1200W 18500,00 2
37000,00
PR08 ET
800W 15500,00 1
15500,00
VPS906
600W 10500,00 1
10500,00

5800W-5,8kW

87000,00
Cena sistema grejanja Norveškim radijatorima GLAMOX 3001 je 87000,00 din. (oko 800 EURA po kursu iz marta 2013). Cena ekvivalentnog sistema centralnog grejanja na gas za pomenuti stan je približno oko 1000,00 EUR za priključak na gas i oko 1500,00 EURA za kućnu instalaciju grejanja.

TROŠKOVI ENERGIJE TOKOM KORIŠĆENJA : Za grejanje pomenutog stana, uz primenu klasičnih termostata, potrebno je oko 1000 kWh toplotne energije prosečno po mesecu grejanja u toku grejne sezone od pet meseci u skladu sa "Pravilnikom o Energetskoj efikasnosti" za objekte sa energetskim pasošem oznake "C".

Primenom sistema grejanja Norveških radijatora GLAMOX 3001 (način upotrebe) koji koristi isključivo elektronske termostate tačnosti ± 0,3°C, sprečeno je pregrevanje prostorija tj. postignuta je optimalna potrošnja energije bez rasipanja toplote. Sistem Norveških radijatora zbog veoma efikasne razmene toplote veoma brzo postiže željenu temperaturu i ulazi u sistem regulacije.U sistemu regulacije, elektronika najnovije generacije omogućuje veoma brzo uključenje i isključenje sistema što rezultira uštedom energije od 10% u odnosu na sisteme sa lošijom regulacijom (bimetalni termostat ±1,5°C).

Za stan iz našeg primera uz navedeni energetski pasoš "C" prosečna potrošnja na mesečnom nivou na bazi  kompletne grejne sezone od 5 meseci i prosečno hladne zime , zbog navedenih razloga biće približno prosečno oko 900 kWh električne energije za grejanje. Prema ceni električne energije EPS-a u martu 2013. za potrošnju od 900 kWh kod dvotarifnog brojila, uz odnos od 33% potrošnje u drugoj tarifi, prema 67% u prvoj tarifi i pod pretpostavkom da domaćinstvo troši još 300 kWh kao osnovnu potrošnju tako da je celokupno grejanje u plavoj zoni , mesečni trošak električne energije je 6150,00 din ili na bazi pet meseci korišćenja - 30750,00 din godišnje.

Zona/tarifa
TARIFA (din)
Potrošnja (kWh)
UKUPNO
Cena

VIŠA NIŽA VIŠA
NIŽA
(kWh) din
Zelena
5,012
0,984 248
102 350
1370,79
Plava
7,518
1,476 603
248 851
4999,56
Crvena
15,036
2,952 0
0
0
0
Obračunska snaga 11,04kw
348,68
Naknada za merno mesto
119,07
Ukupno dinara
6838,10
PDV 20%
1367,62
Ukupno sa PDV-om
8205,72
Važno!!!  Gornja kalkulacija napravljena je u cilju poređenja  sa cenama iz MARTA 2013.

Primena etažnog grejanja na gas

Prirodni gas ima ogrevnu vrednost oko 9.26 kWh/m3. Stepen iskorištenja kotla je idealno 0,9 dok su gubici u dimnjaku i cevnom razvodu tople vode iznose približno 25%. Iz navedenog sledi da je za 1000 kWh topline potrebno oko 133 m3 prirodnog gasa. Cena gasa u Beogradu, u martu 2013 je oko *45 din/m3.

Mesečna potrošnja gasa iznosi 6000,00 din ili 30000,00 din godišnje (na bazi pet meseci korišćenja). Troškovi održavanja instalacije, dimnjaka i atestiranja kod ovakvog sistema grejanja su prosečno oko 5000 dinara godišnje.

EKONOMSKO POREĐENJE OBA SISTEMA GREJANJA


GREJANJE NA GAS
(din)
NORVEŠKI  RADIJATORI
(din)
Početna investicija za uvođenje gasa
110000,00
0,00
Početna investicija za instalaciju
165000,00
87000,00
Godišnje održavanje
5000,00
0,00
Godišnja potrošnja energije  (5 meseci)
30000,00
30750,00
Ukupni godišnji troškovi
35000,00
30750,00

Eksploatacioni vek grejnog sistema računa se na 15 godina


GREJANJE NA GAS
(din)
NORVEŠKI  RADIJATORI
(din)
TROŠKOVI INVESTICIJE
275000,00
87000,00
UKUPNI TROŠKOVI ENERGIJE
525000,00
461250,00
UKUPNO
800000,00
548250,00
ZAKLJUČAK: Po trenutnim cenama gasa i električne energije troškovi korišćenja gasa za rok eksploatacije od 15 godina 70% su veći od troškova korišćenja električne energije.
Investicija u sistem etažnog grejanja na gas je sa trenutnim cenama energenata neisplativa kako u instalaciji tako i u ekploataciji.
Važno!!!  Gornja kalkulacija napravljena je u cilju poređenja  i orijentacionog je karatera.
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
20 GODINA ROVEX-a