Popust 20posto IC grejalice

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Cevi i cevovodi

Kupite podno zaštitu od snega i leda - Rovex inženjeringAkcijske cene Elektra - Rovex inženjering

Cevi i cevovodi

 

Uz pomoć grejnih kablova ne morate brinuti da li će cevi zalediti kad temperatura padne ispod nule...

Grejanje cevi i cevovoda

Samo zaštićene cevi su sigurne od veoma niskih temperature...

Grejanje cevi

U zimskom periodu, kod niskih temperatura može doći do zaleđivanja fluida u cevima, a samim tim i do pucanja istih. Da bi to sprečili nije dovoljno samo postaviti termoizolaciju oko cevi, već je potrebno grejati i kada je spoljna temperatura niska. Za zaštitu cevi od zamrzavanja koriste se grejni kablovi i mogu se zaštiti: vodovodne cevi, kanalizacione cevi, prskalice, hidrantske instalacije, cevi za odvođenje vodene pare kondenzovane u instalacijama od klime i ventilacije.

Takođe postoje i sistemi gde je potrebno održavanje odgovarajuće temperature tečnosti koja se prenosi putem cevi, npr.:u cevovodima s toplom vodom i industrijskim cevovodima koji služe za transport tečnosti visokog stepena žitkosti.

Postoji nekoliko načina da se cevi i cevovodi štite od zamrzavanja:

ELEKTRA VCD10 grejni kablovi su gotovi setovi sastoje od grejnog kabla snage 10 W/m završen sa 2,5 m napojnim kablom (hladan kraj). Kada vršite proračun sistema za grejanje cevi, računajte dužine grejnog kabla prema tabeli već gotovih kompleta. Sistema grejanja pomoću ELEKTRA VCD10 zahtevaju temperaturne kontrolere - termostate. Oni su namenjeni da se koriste u sistemima grejanja kada je potrebna precizna kontrola temperature.

ELEKTRA SelfTec ® samoregulirajući grejni kabl je dosputan na kalemu i može isporučiti sa tačnim dužinama koje direktno odgovaraju projektovanom cevovodu, završetak je standardno sa 3,0m napojnim kablom (hladan kraj).

FreezefTec® grejni kablovi sa integrisanim termostatom su takođe gotovi kompleti sa određenim dužinama i sastoji se od grejnog kabla snage 12 W/m, završen sa jedne strane napojnim kablom dužine 1,5m sa utikačem i na drugom kraju sa termostatom, koji će automatski uključiti sistem na +3 °C i isključiti na +10 °C.

Svi tipovi cevi mogu se stititi od zamrzavanja, kako metalne (čelične, bakarne, od livenog gvožđa), tako i one od veštačkih materijala (plastike). Grejni kablovi mogu se postavljati na cevi koje se nalaze van ili unutar zgrada, kao i one u zemlji. Snaga potrebna za zaštitu od zamrzavanja odrežuje se proračunom.

Odabir odgovarajućeg kabla

Odabir odgovarajućeg kabla

Da bismo odabrali odgovarajući kabl neophodno je najpre odrediti toplotne gubitke koji zavise od: promera cevovoda, vrste i debljine toplotne izolacije, temperature tečnosti van cevovoda (temperature održavanja), minimalne temperature okruženja.

Uglavno se temperatura od +5°C smatra temperaturom održavanja, odnosno temperatura od -25°C za minimalnu temperaturu okruženja. Grejni kablovi se mogu postavljati pojedinačno, višestruko ili spiralno duž cevovoda. Način njihovog montiranja zavisi, između ostalog, i od promera cevovoda, broja ogranaka i sl. Kablovi treba da budu pričvršćeni za cevovod, pomoću samolepive montažne trake koja je otporna na visoke temperature.

Kada je grejni kabl pričvršćen, potrebno ga je ukoliko se kabl obavija oko cevi oblepiti aluminijumskom trakom koja olakšava prijem toplote iz kabla kao i prenošenje toplote u cevovod. Aluminijumska traka sprečava utiskivanje kabla u termoizolaciju i samim tim ga štiti od eventualnog pregrevanja.

Pri postavljanju grejnih kablova treba voditi računa da kablovi ne prelaze preko oštrih ivica,da se ne dodiruju ili ukrštaju. Minimalni luk savijanja iznosi 3,5 x d, gde je d-promer spoljnog kabla.

NAŠA PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko želite da grejete rampu, zaštitite cev od pucanja ili grejete oluke da ne dođe do prokišnjavanja - pozovite naše stručnjake na telefon 011/311-52-08 i zatražite BESPLATAN savet, kao i preporuku potrebne opreme.
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Akcijski popust 10% na ADAX-NEO-WiFi Popust 10% za ADAX NEO WiFi