Popust 10%

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Podno grejanje instalacija grejne mreže

Popust na radijatore - Rovex inženjeringKupite podno grejanje odmah - Rovex inženjeringExtra ponuda mreže - Rovex inženjering

Podno grejanje instalacija grejne mreže

Tim vrhunskih stručnjaka i visoko kvalifikovanih električara ROVEX Inženjeringa d.o.o stoji Vam na raspolaganju da:

 • izvrši konsultacije sa korisnikom
 • izvrši planiranje pozicije grejnog sistema u odnosu na nameštaj
 • odredi poziciju termostata
 • izvrši montažu grejnog sistema,
 • izvrši montažu termostata
 • izvrši merenja otpornosti grejnog kabla i izolacije
 • izvrši povezivanje na napajanje
 • pusti sistem u rad izvrši toplu probu 
 • uradi foto dokumentaciju izvedenog stanja
 • nakon postavljanja podne obloge da izvrši merenje otpornosti 
 • popuni garantni list i overiti ga pečatom ovlašćenog instalatera
 • preda objekat korisniku uz 20 godišnju garanciju za izvedene radove i grejni kabl ili mrežu
 • dokumentaciju i fotografije sa instalacije čuva narednih 20 godina.
Rovex Inženjering d.o.o. uz sve svoje proizvode isporučuje i detaljna uputstva za montažu. Instalaciju grejnih mreža i kablova možete da izvršite i samostalno. Sva uputstva možete naći OVDE>>

VAŽNO! Uvek instalirajte grejnu mrežu u skladu sa uputstvom za instalaciju.

Povezivanje grejne mreže na napajanje mora izvršiti kvalifikovani električar.

Garancija od 10 godina vredi samo uz uredno popunjeni Garantni list od strane kvalifikovane osobe uz sva izvršena merenja i foto dokumentaciju.

Ukoliko montažu vrši Rovex Inženjering Garancija je 20 godina.

Postupak montaže podnog grejanja grejnim mrežama

Bez obzira da li podno grejanje montiraju stručnjaci Rovex Inženjeringa ili ga montirate sami neophodno je uraditi sledeće:

Instalacija grejne mreže planiranje
1.  Pre početka postavljanja grejne mreže pažljivo napravite raspored postavljanja grejne mreže.
Postavljanje termostata
2.  Odaberite poziciju termostata i postavite doznu koju ste dobili u paketu.
Postavljanje grejne mreže
3.  Postavite grejnu mrežu u skladu sa planom koji ste napravili vodeći računa o razmaku između kablova.
VAŽNO! Do dozne dovedite napojni kabl odgovarajućeg preseka za snage do 1600W minimalni presek napojnog kabla 1,5mm2. Od dozne do poda provucite dva gibljiva creva koja ste dobili u kompletu kao na slici. Kod instalacije u kupatilima dozna i termostat se postavljaju izvan kupatila najčešće pored prekidača.
Podno grejanje- nalepnica sa proizvoda
4.  Prilikom postavljanja grejne mreže skinite nalepnicu koja se nalazi na grejnoj mreži i zalepite je u garantni list.
Podno grejanje-merenje ispravnosti
5.   Nakon što ste postavili grejnu mrežu izvršite merenje otpornosti grejnog kabla i merenje otpornosti prema uzemljenju. Izmerene vrednosti upišite u garantni list.
Podno grejanje-instalacioni monitor
6.  Preporuka je da prilikom montaže i prilikom postavljanja pločica koristite instalacioni monitor koji priključite na napojni kabl grejne mreže.
Postavljanje pločica na grejnu mrežu
7.  Izvršite polaganje keramičkih pločica. Pre polaganja pločica obavezno izvršite foto snimanja objekta i sačuvajte fotografije.
Podno grejanje-merenje otpornosti
8.  Izvršite ponovo merenje otpornosti grejnog kabla i otpornosti izolacije i dobivene rezultate upišite u garantni list.
Podno grejanje- garantni list
9.  Uredno popunite sve stavke garantnog lista i sačuvajte garantni list čitav period garancije.
VAŽNO! Instalacioni monitor signalizira prekid ili kratak spoj grejne mreže. Prekinite radove i odmah pozovite servis da popravi nastali kvar. Pronalaženje kvara na grejnoj mreži kada se prekrije pločicama je moguće ali zahteva znatno duže vreme i troškove.Instalacioni monitor možete kupiti ili iznajmiti uz depozit. Iznajmljivanje monitora do mesec dana je besplatno!

 Naša je preporuka da instalacioni monitor bude priključen sve vreme dok u potpunosti ne završite montažu keramike, izvršite merenja, povežete termostat i pustite mrežu u rad.
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Norveški radijatori 20 GODINA ROVEX Inženjeringa - Norveški radijatori