Popust 10%

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Podno grejanje kao TA peć

Popust na radijatore - Rovex inženjeringKupite podno grejanje odmah - Rovex inženjeringExtra ponuda mreže - Rovex inženjering

Podno grejanje kao TA peć

Velika akumulacija energije sa malom instaliranom snagom je sada moguća...

Podno grejanje svakako ima veliku akumulaciju energije, jer po građevinskim podacima da betonska masa ima 25kN ili oko 2500kg/m3, što znači da 1m2 betonske košuljice od 5cm ima težinu oko 100kg. Poređenja radi prostorija od 20m2 se greje sa grejnim kablova snage 2kW ima košuljicu težine 2000kg, dok recimo TA peć od 4,5kW koja bi trebalo grejati istu kvadraturu ima svega 200kg, što znači da sa podnim grejanjem imamo čak 10 TA peći u podu, samim tim 10x veću akumulaciju energije dok je snaga 2-3 puta manja.

Ovo poređenje se odnosi na standardno podno grejenje koje nije posebno projektovano za akumulacijsko grejanje, kada je sistem projektovan za akumulacijsko podno grejanje , akumulacijski sloj se projektuje deblji i još se veći broj TA peći dobija u podu. Ukoliko je akumulacijsko grejanje projektovano u skladu sa Vašim tarifnim sistemom uštede su još veće.

Bitno je naglasiti da nije svuda moguće izvesti akumulacijsko podno grejanje, kao i to da nije namenjeno svim prostorijama.

Sistem akumulacijskog grejanja koristi jeftinu električnu energiju, tzv. nižu tarifu (II tarifa) koja je u zavisnosti od tarifnog sistema najčešće aktivna noćnim satima. Korišćenje energije u satima kada je na snazi noćna tarifa doprinosi smanjenju eksploatacijskih troškova. Zbog ograničenog trajanja napajanja jeftinijom električnom energijom u toku dana, betonski pod mora imati sposobnost skladištenja dovoljne količine toplote. Masivna konstrukcija poda (7-15cm debljine), omogučava dovoljnu akumulaciju energije, akumulacijsko podno grejanje se najčešće upotrebljava u prizemnim objektima.

Izračunavanje potrebne toplotne energije  za akumulacijsko grejanje pogledajte u primeru ispod. U Srbiji niža tarifa uobičajeno traje 8 sati (za tačne podatke proverite na sajtu EPS-a). Toplota nakupljena u betonskoj ploči u toku 8 aktivnih sati akumulacijskog sistema treba biti dovoljna za grejanje prostorije i u preostalih 16 sati. Ukupnu snagu akumulacijskog sistema grejanja računamo prema formuli:

Q x 24 x 1,20 / t

gde je: Q - predviđeni gubitak toplote za zgradu, t - trajanje niže tarife (II tarife) i 1,20 - koeficijent sigurnosti

Ako obračunavanjem ustanovimo da je potrebna snaga grejanja veća od 175W/m2 potrebno je koristiti pomoćno grejanje.

Izračunavanje debljine betonske ploče

Debljina betonske ploče zavisi od sledećih faktora:

  • površinskog gubitka toplote po jedinici dužine [W/m2]
  • trajanja II tarife u poslepodnevnim satima
  • načinu izrade poda
  • konstrukcije zgrade prema tablici

Svi navedeni faktori prikazani su u obliku nomograma (u primeru u .pdf fajlu) iz koje možemo iščitati koju debljinu betonske ploče je potrebno primeniti.

Konstrukcija zgrade
Jedinična težina
(kg/m3)
Konstrukcijski materijal
Laka manje od 400
drvo
Jaka 400-1200 šuplja cigla
Veoma jaka
više od 1200
beton, tvrda cigla

Presek poda - akumulacijsko grejanje

> Primer proračuna za akumulacijsko grejanje sa grejnim kablovima možete naći ovde...
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Norveški radijatori 20 GODINA ROVEX Inženjeringa - Norveški radijatori