Popust 10%

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Montaža i garancija podnog grejanja

Popust na radijatore - Rovex inženjeringKupite podno grejanje odmah - Rovex inženjeringExtra ponuda mreže - Rovex inženjering

Montaža i garancija podnog grejanja

Ako gradite nove objekte ili rekonstruišete postojeće posavetujte se sa stručnjacima Rovex inženjeringa i oni će Vam pomoći da odaberete optimalno rešenje za Vašu kuću ili stan...

Vršimo kompletno projektovanje, postavljanje, povezivanje i puštanje u rad sistema za podno grejanje...

Montaža podnog grejanja

Rovex Inženjering Vam nudi da na osnovu vašeg nacrta ili crteža izradi kompletan proračun neophodnog materijala i radova  i to potpuno besplatno.

Pored isporuke i distribucije opreme za podno grejanje nudimo i  montažu podnog grejanja .

Tim vrhunskih stručnjaka i visoko kvalifikovanih električara vrši montažu, povezivanje i ispitavanje podnog grejanja.

Montažu podnog grejanja mora da obavi kvalifikovana osoba sa iskustvom i odgovarajučom opremom.

Kod podnog grejanje je izuzetno važno da se oprema za podno grejanje postavi, poveže i ispita pravilno i u skladu sa uputstvom. Nepravilna  montaža bez ispitivanja kao i ne postupanje u skladu sa  preporukama prilikom postavljanja završnog sloja može da prouzrokuje štetu  a  odgovornost za učinjeno uvek je na onome ko je vršio instalaciju. Kada je podno grejanje urađeno kvalitetno može trajati koliko i sama gradnja, što znači i preko 30 godina.

Garancija za podno grejanje - Grantni list.

Garancija 20 godina Ukoliko ovlašćeni monteri Rovex Inženjeringa vrše montažu garancija za ugrađene grejne kablove i  grejne mreže je 20 godina.

Pored 20 godina garancije Rovex Inženjering čuva foto dokumentaciju Vašeg sistema grejanja. Ukoliko je neophodno da vršite rekonstrukciju vašeg poda ili da nešto bušite dokumentacija o ugrađenoj opremi stoji vam na raspolaganju.

Svi proizvodi Rovex Inženjernga su pre puštanja u promet ispitani pojedinačno u fabrici. Svi  proizvodi imaju nalepnicu koja garantuje fizičku i elektro ispravnost.

Da bi se obezbedila garancija za proizvod koji ste kupili potrebno je da kvalifikovana osoba izvrši minmalno dva merenja prilikom ugradnje proizvoda :

 1. merenje otpornosti pre ugradnje  grejne mreže ili kabla (radi provere),
 2. merenje otpornosti nakon postavljanja grejne mreže ili kabla na objektu pre postavljanja završnog sloja ( podatak o merenju unosi se u garantni list)
 3. merenje otpornosti nakon polaganja završnog sloja, keramika ili betonska košuljica a pre ugradnje kontrolnog uređaja  ( podatak o merenju unosi se u garantni list)

Da bi garancija na proizvod bila validana :

 • neophodno je popuniti sva polja u garantnom listu sa punim imenom i prezimenom instalatera
 • napraviti foto dokumentaciju instaliranog kabla ili mreže.
 • Garantni list i fotodokumentaciju uredno arhivirati uz dokaz o kupovini.
 • Bez uredno popunjenog garantnog lista i izvršenih merenja garancija na proizvod nije validna.
VAŽNO: U periodu instalacije pre priklučenja na napon i završnog merenja na kablu se mogu dogoditi samo fizička oštečenja nastala od trečih lica ili oštrih predmeta. Kabl  se bez fizičkog uticaja sa strane ne može sam oštetiti.

Prilikom postavljanja završnog sloja keramike ili betona veoma je važno da investor upozori osoblje koje postavlja završni sloj da je na podu montiran električni grejni kabl i da je neophodno :

 • da se za kretanje po kablovima upotrebljava gumena obuča
 • da se ne spušta teški teret na grejni kabl
 • da se na grejni kabl ne spuštaju  oštri metalni predmeti
 • da se priliko završne obrade pločica ne koristi brusilica neposredno iznad grejnih kablova.
 • da za sva nastala oštečenja odgovornost snosi osoblje koje vrši radove
 • oštečenje kabla dovodi do trajnog gubitka gancije od 10 godina.
VAŽNO: Preporuka je da se u periodu od postavljanja gejnog kabla ili mreže do postavljanja termostata i puštanja u rad koristi INSTALACIONI MONITOR radi detekcije oštečenja na kablu koja možda nisu jasno vidljiva.

Višo o intalaciji i montaži kao i potrebnim koracima mozete da vidite u priloženom uputstvu i i ukratko na >>

Cene montaže podnog grejanja možete videti ovde >>.

Cene svih naših proizvoda kao i kompleta grejnih kablova možete naći na našoj web-prodavnici www.rovex-grejanje.comFacebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Norveški radijatori 20 GODINA ROVEX Inženjeringa - Norveški radijatori