Popust za vaskrs

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Data logeri

 

Jednostavni i pouzdani uređaji za dugotrajno beleženje klimatskih podataka

Data logeri su  konstruisani za merenje i beleženje temperature vazduha i relativne vlažnosti u kući, na radnom mestu, prilikom transporta i skladištenja u dužem vremenskom periodu. Velika memorija, podesivi interval merenja od 1 sekunde do 24 sata i funkcija alarma sa podesivim gornim i donjim pragom alarma, čine data logere  idealnim za primenu u različitim oblastima. Primera radi zapis sa datalogera služi :

 • kao dokaz da su trgovci prema robi postupali sa dužnom pažnjom
 • ukoliko je došlo do oštečenja robe da se odredi uzrok oštećenja koji je nastao zbog lošeg skladištenja
 • kao dokaz da su odgovarajući klimatski uslovi bili održavani tokom čuvanja u arhivama
 • kao dokaz o pravilnom skladištenju i transportu lekova lekova,
 • kao dokaz o pravilnom skladištenjui transportu hrane itd.

Odaberite i kupite Data Loger shodno Vašim potrebama

Data logeri temperature i vlage

USB Jednokratni Data logeri temperature do -40°C

Opšte informacije od data logerima LogTag

LogTag proizvodi su dizajnirani da na veoma ekonimičan način zadovolje Vaše zahteve za brzim i jednostavnim zapisom temperature u elektonskom obliku. Kombinacijom najsavremenije tehnologije, inovativnog dizajna i visoko razvijene tehnologije proizvodnje. LogTag sistemi obezbeđuju najisplativije uređaje za praćenje parametara životne sredine, visokih performansi, raspoložive danas na svetskom tržištu.

LogTag data logeri su idealno rešenje kada je potrebno elektronski beležiti temperaturu ili temperaturu i vlagu na ekonomičan i efikasan način. Oni obezbeđuju sigurnost u lancu kontrole hladnog lanca od svežeg do zamrznutog proizvoda, medicinskih proizvoda, farmaceutskih i mnogih drugih, ili jednostavno dokument o temperaturi i/ili vlažnosti za vreme transporta osetljivih proizvoda, verifikuje instalacije KGH ( klima grejanje i hlađenje), nadgleda uslove proizvodnje u poljoprivredi, stočarstvu, životnoj sredini, hortikulturi i mnogim drugim oblastima.

LogTag proizvodi mogu se koristiti u gotovo svim oblastima, od jednostavnog praćenja temperature ili vlage u suvim prostorijama do složenih farmaceutskih aplikacija gde je potrebno strogo poštovati pravila kao šta su FDA21CFR11. LogTag data logeri su pravi izbor!

PRIMENA - APLIKACIJE

LogTag® data logeri primenjuju se u različitim oblastima života i rada gde je neophodno kontrolisati temperaturu. Hladni lanci, hladnjače, proizvodnja i prerada mesa, farmaceutska industrija, transport lekova, transport krvi, transport organa i tkova, medicinske ustanove, skladištenje lekova i vakcina, laboratorije,poljoprivreda, uzgoj životinja, klima komore, server sobe,hemiska industrija, bazeni, sportski objekti, muzeji i još mnogo drugih oblasti gde je TRIX-8 nezamenjiv.


Povezivanje na PC računar i konfigurisanje

Za povezivanje je potreban LTI-USB intefejs adapter dok je broj logera neograničen

Logtag USB interfejs LTI-HID Merni uređaj TRIX adapter

Za povezivanje na PC računari preuzimanje podataka neophodan je LTI korisnički interfejs. LTI interfejs je kompatibilan sa svim standardnim LogTag® proizvodima za snimanje koji imaju 3 srebrna kontakta sa zadnje strane kućišta. Na raspolaganju su Vam dva modela LTI interfejsa :

 • LTI-HID USB za direktno povezivanje na USB port računara i
 • LTI-WiFi za očitavanje memorisanih podataka do 48 uređaja putem WiFi komunikacije.
Broj data logera koji se mogu očitati sa LTI interfejsa je neograničen

Jednom povezan na USB port vašeg PC računara ili na WiFi mrežu interfejs adapter se može stalno i nenametljivo smestiti na vašem stolu i omogučiti Vam da brzo preuzimanje podataka sa više logera. Potrebno je manje od 5 sekundi za isčitavanje kompletne memorije, upis podataka na Vaš disk i prikaz odgovarajuće grafike na ekranu.

LTI/USB Adapter za povezivanje na računar je univerzalan za sve tipove data logera.
Primer 1. Za 6 komada TRIX-8 i dovoljan je samo jedan LTI adapter za povezivanje.


Za povezivanje na USB port i automatsko generisanje PDF izveštaja

Veza data logera i PC računara
PDF izvestaj

LogTag modeli sa USB konektorom pružju mogućnost direktnog povezivanja na PC računar i kreiranja detaljnog PDF izvještaja bez potrebe za dodatnom opremom i posebnim softverom.

Kada je LOgTag data loger priključen na USB port računara uz pomoć integrisanog USB priključka, automatski se generiše detaljni PDF izveštaj o zabeleženim temperaturnim podacima i alarmima.

Profesionalni softver za konfiguraciju uređaja i prikaz rezultata je BESPLATAN

Merni uređaj TRIX-8

Pomoću besplatnog softvera LogTag Analizator :

 • automatski vršite očitavanje podataka kada postavite LogTag u interfejs
 • podržava više tipova interfejsa
 • prikazuje i štampa podatke u obliku grafikona, liste ili sumarnog izveštaja
 • prikazuje više LogTag podataka na jednom grafiku
 • podržava digitalni potptis u skladu sa FDA21  CFR Part11 normama
 • konfiguriše vaš LogTag uređaj u skladu sa vašim zahtevima


LogTag software

LogTag Analizator softver jednostavan je za  korišćenje i moćna platforma za konfigurisanje bilo kojeg LogTag data logera pre nego što primenite isti, takođe je dobar za analizu podataka kada se podaci preuzmu sa data logera - rekordera.

Stalnim razvojem softvera izlazimo u susret našim korisnicima i povečavamo mogućnosti analize. LogTag Analizator omogućava izvoz podataka u PDF , Excel ili web formatu.  Najnoviju verziju softvera  LogTag Analizator  možete preuzeti direktno od proizvođača.

LogTag Analizator

REFERENCE

LogTag uređaje koriste mnoge svetske i domaće kompanije u svom poslovanju. Referenc lista korisnika.

LogTag reference

Dodatna oprema za LogTag® Data logere

Zidni nosač Data Logera

U ponudi su i plastični zidni nosači Data logera. Zidni nosači omogućavaju da vaš uređaj okačite na zid i da olakšate korišćenje, jer položajem nosača definišete tačno mesto postavljanja i očitavanja. Na taj način očitavanja će se uvek vršiti na istom mestu u prostoru koji kontrolišete.

Zaštitno vodootporno kućište Data Logera

Posebno dizajnirano za LogTag® data logere kako bi omogućio primenu u teškim uslovima. Dizajn kućišta minimizuje efekte termalnog kašnjenja prouzrokovanim dodatnim kućištem. Zaštitno kućište dodaje oko 70% u odzivnom vremu. Izrađeno je od polikarbonat plastike što omogućava jasno očitavanje sa LCD ili indikatora data logera. Konzervativno deklarisan na IP67 (ekvivalentno NEMA6). Podržava LogTag® TRID30-7x, TRIX-8/16, SRIC-4, TRIL-8/SRIL-8, USRIC-8, UTRIX i UTRID proizvode.

Jednostavnim klikom na ikonicu možete  videti sve tehničke karateristike i cene uređaja kao i izvršiti kupovinu na  www.rovex-grejanje.com

Link Shop
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Norveški radijatori 20 GODINA ROVEX Inženjeringa - Norveški radijatori