Popust 20posto IC grejalice

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Nivo buke

 

OTKRIJTE IZVOR BUKE

Odredite nivo buke pre nego saznate da Vam buka smeta. Trotec merači nivoa zvuka omogučavaju brzo i pouzdano merenje nivoa buke u Vašem domu, na radnom mestu i u industriji.

Buka izaziva bolesti na mnogim mestima. To može biti buka i visoki zvučni pritisak u kancelariji, ali i u fabrici ili na građevini koji predstavlja opasnost po zdravlje zaposlenih. Takođe mogu postojati izvori buke u blizini mesta stanovanja koji Vas ometaju prilikom odmora i koji mogu biti štetni po ljudsko zdravlje.

Da bi mogli da ukažete na ove probleme i da preduzmete odgovarajuće akcije protiv ovog problema potrebno je da se izvrši merenje i detektuje izvor problema i da se napravi što preciznija analiza  kako na poslu tako i na mestu stanovanja. Nažalost samo ukazivanje na problem buke bez egzaktnih podataka obično dovodi do toga da onaj ko je izvor problema kaže " Nije to ništa strašno to je za mene normalno". Da se ne raspravljate šta je normalno a šta nije potrebno je da izmerite nivo buke sa profesionalnim uređajem.

Nudimo Vam dve verzije uređaja za pouzdano merenje buke: Merač buke BS06 pre svega je pogodan za otkrivanje izvora buke u trgovini, građevinarstvu i kod kuće gde stanujete. Merač nivoa zvuka SL300 je sa druge strane idealan za merenje nivoa buke na radnom mestu u industriji i za pravljenje izveštaja koje rade profesionalci.

Prednosti najboljih tehnoloških rešenja nudi Vam - 100% TROTEC.

Trotec merači nivoa buke mogu se koristiti na svakom mesto i u svako vreme. Garantujemo brzo i precizno merenje nivoa buke čak i u teškim uslovima slabog osvetljenja.

Ovi uređaji su savršena pomoć profesionalcima za analizu zvuka.


Buka i posledice po zdravlje.

 Kao rezultat izlaganja štetnom uticaju buke mogu se javiti nagluvost, gluvoća, šumovi u ušima, nerazumevanje govora i problemi u komunikaciji. Kao posledica može doći i do smetni u ravnoteži,i smetnji pri hodanji i zanošenja. Buka takođe moće da izazove i neurovegetativne rekacije kao što su povišeni krvni pritisak ili hipertenzija i druge endokrinološke poremečaje. Kao posledica dugog izlaganja buci javlja se umor i razdražljivost, pa dovodi do znatnog smanjenja radne sposobnosti. Izloženost buci za vreme spavanja skračuje REM fazu spavanja i dovodi do povečanja krvnog pritiska i ubrzanja pulsa. Stariji ljudi su osetljiviji na uticaj buke prilikom spavanja od mlađih osoba. Buka takođe utiče i na razvoj kardiovaskularnih bolesti i stvara povišen rizik od infarkta miokarda.

Kontrola nivoa buke.

Zbog svega gore navedenog od izuzetne je važnosti vršiti kontrolu buke na radnom mestu i preduzete mere zaštitu od buke. Dopušteni nivo buke u kancelarijama, stambenim objektima i zonama rekreacije kreće se od 50 i 55 dB. Ukoliko je nivo buke veći potrebno je koristiti odgovarajuću HTZ opremu radi sprečavanja uticaja buke na organizam.


Granične vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru


Namena otvorenih prostora nivo buke u db(a)
za dan i veče za noć
1. Područja za odmor i rekreaciju, bolničke zone i oporavilišta, kulturno- istorijski lokaliteti, veliki parkovi 50 40
2. Turistička područja, kampovi i školske zone 50 45
3. Čisto stambena područja 55 45
4. Poslovno-stambena područja, trgovačko-stambena područja i dečja igrališta 60 50
5. Gradski centar, zanatska, trgovačka, administrativno-upravna zona sa stanovima, zona duž auto-puteva, magistralnih i gradskih saobraćajnica 65 55
6. Industrijska, skladišna i servisna područja i transportni terminali bez stambenih zgrada Na granici ove zone buka ne sme prelaziti graničnu vrednost u zoni sa kojom se graniči

Granične vrednosti indikatora buke u zatvorenim prostorijama


Namena zatvorenih prostorija nivo buke u db(a)
za dan i veče za noć
1. Boravišne prostorije (spavaća i dnevna soba) u stambenoj zgradi, pri zatvorenim prozorima 35 30
2. 
U javnim i drugim objektima, pri zatvorenim prozorima Zdravstvene ustanove i privatna praksa, i u njima:

2.1

a) bolesničke sobe 35 30
b) ordinacije 40 40
v) operacioni blok bez medicinskih uređaja i opreme 35 35
2.2 Prostorije u objektima za odmor dece i učenika, i spavaće sobe domova za boravak starih lica i penzionera 35 30
2.3 Prostorije za vaspitno-obrazovni rad (učionice, slušaonice, kabineti i sl.), bioskopske dvorane i čitaonice u bibliotekama 40 40
2.4 pozorišne i koncertne dvorane 30 30
2.5 hotelske sobe 35 30
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Podno grejanje popust 10% Podno grejanje popust