Popust 10%

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Etaloniranje mernih uređaja


Termometara, termohidrometara, anemometara, data logera temperature - ispunjavanje HACCP standarda - lako, brzo i jednostavno rešavamo Vaše zahteve.

Etaloniranje mernih uređaja

Etaloniranje mernih uređaja

Etaloniranje je skup postupaka kojima se, u određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina koje pokazuje merilo ili merni sistem, ili vrednosti koje predstavlja materijalizovana mera ili referenti materijal, i odgovarajućih vrednosti ostvarenih etalonima.

Direkcija za mere i dragocene metale, kao nadležan državni organ za uspostavljanje sledivosti rezultata merenja u Srbiji, vrši etaloniranja etalona i merila da bi se prenela vrednost jedinice neke fizičke veličine sa što je moguće manjom mernom nesigurnošću. U zavisnosti od razgranatosti mreže akreditovanih laboratorija za etaloniranje, različit je i nivo mernih sredstava, koji je obuhvaćen etaloniranjem u pojedinim laboratorijama Direkcije. Tamo gde ne postoje akreditovane laboratorije za etaloniranje određenih vrsta merila, odgovarajuće laboratorije Direkcije vrše etaloniranja tih vrsta merila.

Izvor:: Direkcija za mere i dragocene metale

HACCP Standard

Da bi ispunili HACCP standard potrebno je da imate etalonirane merne instrumente. Etaloniranja vrše akreditovane laboratorije. Od naših instrumenata mogu se etalonirati sledeći uređaji:

Takodje i data logeri u ponudi:

HACCP standard
Rovex Inženjering vrši etaloniranje svih naših uređaja u akreditovanoj laboratoriji - brzo i povoljno. Ako kupujete novi uređaj ili želite da produžite stari sertifikat o etanoliranju obratite nam se. 

HACCP- Sigurnost na prvom mestu

HACCP je skraćenica od - Hazard Analysis Critical Control Point što u prevodu na srpski jezik znači - Analiza Opasnosti i Kritične Kontrolne Tačke.

Definisan u najkraćem, hasap (HACCP) je sistem koji obuhvata niz postupaka za kontrolu procesa i osetljivih tačaka u lancu proizvodnje hrane, a sa krajnjim ciljem da potrošač koristi namirnice u stanju i na način koji će biti bezbedan za njegovo zdravlje.

Hasap (HACCP) - sistem je jos sedamdesetih godina XX veka postao priznat kao međunarodni standard za proizvodnju bezbedne hrane. Takođe, Svetske zdravstvena organizacija (WHO) usvojila ga je kao najefikasnije sredstvo za kontrolui bolesti izazvanih hranom.

Primena hasap (HACCP) sistema je trenutno jedan od osnovnih preduslova za izvoz naših proizvoda i osvajanje evropskog tržišta. Od 01.01.2009. godine primena HACCP-sistema postala je zakonska obaveza svih proizvođača hrane na teritoriji Republike Srbije.

HACCP je primenjiv u svim fazama proizvodnje jednog artikla. Svi koji dolaze u dodir sa proizvodom u bilo kojoj fazi njegove obrade, prerade ili distribucije treba da primenjuju principe HACCP.

Industrijske grane koje su u obavezi da primene HACCP su:

  • Proizvodnja, prerada i pakovanje
  • Skladištenje, transport i distribucija
  • Priprema i distribucija hrane - za potrebe bolnica, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija
  • Trgovina - maloprodaja i ugostiteljstvo
  • Prehrambena industrija

Izvor: haccp.rs

Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Norveški radijatori 20 GODINA ROVEX Inženjeringa - Norveški radijatori