Popust 10%

011.311.52.08, 785.68.33

prodaja@rovex.co.rs

Termometar za frižider ETI

Termometar za frižider, cena
Trenutnu cenu i stanje proverite na našoj web-prodavnici

Termometar za frižider koji ispunjava HACCP standard - posebno prikazivanje temperature ambijenta i unutar komore - idealan za restorane, pekare, mesare, apoteke, bolnice itd. - vodootporna eksterna sonda - SUPER CENA

Termometar za frižider

Merenje temperature u frižiderima, rashladnim vitrinama pomoću digitalnog termometra

Termometar za frižider ETI poseduje interni i eksterni senzor što znači da možete izvršiti merenje temperature u frižideru, rashladnim vitrina i sličnim uređajima, kao i merenje temperature ambijenta.

Eksterna sonda je vodootporna i dužine jedan metari koristi se za merenje temperature unutar rashladnog uređaja dok se interni sezor nalazi na samom uređaju i služi za merenje sobne temperature.

Termometar je etaloniran u akreditovanoj laboratoriji i poseduje sertifikat tako da ispunjava HACCP standard. Temperaturu meri u opsegu od -49.9 do 69,9 °C što termometru omogućava da ga koristiti u mnogim oblastima, kao što su restorani, kafići, pekare, mesare, laboratorije, apoteke, bolnice, marketi i prodavnice i naravno i za kućnu upotrebu.


HACCP standard obezbeđuje kontrolu celokupnog lanca proizvodnje od sirovina, prerade, proizvodnje, distribucije pa do prodaje hrane kupcu. Uređaji se mogu koristiti za kontrolu po HACCP standardu. Sertifikat o etaloniranju;(po zahtevu kupca) garantuje da se proizvod može koristiti za proveru HACCP standarda.

U bolnicama, apotekama, laboratorijama, se mogu koristiti za merenje temperature prostorija i istovremeno merenje temperature komora za smeštaj i čuvanje lekova i medicinskih sredstava, kao i farmaceutskih sirovina. Lekovi, medicinska sredstva i sirovine su uglavnom deklarisani da se čuvaju pod određenim uslovima bilo od strane proizvođača ili zakona.

Termometar za frižidere možete koristiti i u druge svrhetačnije gde god je potrebno merenje unutrašnje i spoljašnje temperature odnosno potvrde tačnosti izmerenih temperatura.

Termometar ne sme direktno da se postavi u frižider, zamrzivač ili rashladnu vitrinu. Da bi merili temperaturu unutar pomenudih uređaja potrebno je da postavite sondu u frižider ili zamrzivač. Uz svaki termometar standarno se isporučuje samolepljivi držač sonde.

U roku od svega nekoliko minuta termometar će se stabilizovati i vršiti merenje temperature.

Kada je velikom LCD dispelju prikazano “FRIDGE” to znali da je prikazana unutrašnja temperatura sa sonde. Pritiskom dugmeta “PROBE” prebacujete sa temperature frižidera na sobnu tj. ambijentalnu temperaturu gde se nalazi sam termometar i da tada “ROOM” biti prikazano na displeju.

Korisne funkcije termometra za frižidere

IC termometar za frižidere

Termometar za frižidere poseduje mnogobrojne funkcije poput:

  • minimalne i maksimalne temperature u merenom vremenoskom periodu
  • podešavanje alarma
  • zvučni alarm.
Facebook Rovex
Norveški radijatori, podno grejanje, termostati i merni uređaji
Prodajno mesto
Norveški radijatori 20 GODINA ROVEX Inženjeringa - Norveški radijatori